Trivsel med Taleteknologi

Hanne  Skou-Madsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 95.

Trivsel med Taleteknologi

Styrket trivsel med taleteknologi i ældreplejen – evalueringsrapport
Charlotte Færch Lotz, Susanne Rasmussen og Henrik Vejen Kristensen
1. Udgave, 1. Oplag
56 sider
Juni 2011
ISBN nr: 978-87-92237-29-3

Trivsel med taleteknologi i ældreplejen – Erfaringer og anbefalinger
Charlotte Færch Lotz, Susanne Rasmussen og Henrik Vejen Kristensen
1. Udgave, 1. Oplag
21 sider
Juni 2011
ISBN nr: 978-87-92237-28-6

Taleteknologi får sosu’er med skrivevanskeligheder til at dokumentere mere og bedre

En række sosu-arbejdere fra to plejecentre har i over et år afprøvet et system, som gør det muligt at indtale oplysninger i borgernes journaler frem for at skrive dem ind.

Omkring en tredjedel af projektets deltagere vurderer, at de har svært ved at læse og skrive, hvilket harmonerer dårligt med, at kravene til den skriftlige dokumentation er steget i både omfang og detaljeringsgrad de seneste år.

Evalueringen af projektet Trivsel med Taleteknologi viser, at især medarbejdere med læse-/skrive vanskeligheder er begejstrede for de nye muligheder, da knap 60 procent tilkendegiver, at de dokumenterer mere, end de gjorde, før de fik programmet.

80 procent af denne gruppe mener desuden, at programmet har givet dem bedre mulighed for at formulere sig præcist og korrekt, hvilket både forbedrer kvaliteten i dokumentationen samt medarbejdernes trivsel.

Ved projektets afslutning blev der dels lavet en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ undersøgelse, der byggede på interview af medarbejdere og ledere. Begge undersøgelser kan findes her: