Udvikling af et brintfilter til det danske naturgasnet

Jens  Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Udvikling af et brintfilter til det danske naturgasnet

Danmark står stærkt inden for brændselscelleteknologi. I foråret 2007 gik Teknologisk Institut i gang med et perspektivrigt treårligt brintprojekt, hvor målet er at udvikle et filter til naturgasnettet.

I øjeblikket arbejder Instituttets brinteksperter på at udvikle en prototype af en brintselektiv membran. I fremtiden vil brint også blive distribueret i det danske gasnet sammen med naturgassen. Det nye filter skal derfor kunne adskille brinten og naturgassen og trække den rene brint ud af naturgasledningen hos slutbrugeren. 

- En altafgørende forudsætning for at kunne distribuere brint i det eksisterende danske naturgasnet er, at der udvikles en brintselektiv membran, og derfor går vi aktivt ind med udviklingsmidler for at få teknologien klar, udtaler Lise Nielson fra Energinet.dk, der støtter projektet med 4 mio. kr.

Brinten vil blive produceret ud fra vedvarende energikilder og skal anvendes til at producere el og varme i fremtidens boliger samt til brintbiler. Andre anvendelsesmuligheder er også tænkelige. Udviklingsarbejdet foregår i et samarbejde med Dansk Gasteknisk Center, der vil undersøge, hvordan membranen bedst implementeres i naturgasnettet. Centret står ligeledes for afprøvningen.

På sigt forventes et kommercielt filter at blive introduceret på markedet. Teknologisk Institut er interesseret i at få kontakt med danske virksomheder, der er interesserede i at aftage det nye brintfilterprodukt. 

Mission
Nye materialer til et bæredygtigt samfund.

Vision
Danske virksomheder og universiteters foretrukne samarbejdspartner inden for rådgivning, udvikling og test af nye materialer og -materialeteknologier.

Strategiske indsatsområder

  • Biopolymerer 
  • Energimaterialer
  • Nanokompositter
  • Smart materials
  • Katalytiske materialer
  • Medico-materialer