Udviklingsprojekt kickstarter nye samarbejdsmuligheder og innovative løsninger

Anders Lyck Fogh-Schultz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 87.

closeup af hånd med person i baggrunden

Udviklingsprojekt kickstarter nye samarbejdsmuligheder og innovative løsninger

Et samarbejde om konkrete EU-udbud skaber helt nye samarbejdsmuligheder, nye indsigter og – i sidste ende – bedre velfærdsteknologiprodukter.

Ofte kan et samarbejde på tværs af virksomheder, universiteter og vidensinstitutioner skabe rammerne for endnu bedre velfærdsteknologiske løsninger.

- Teknologien skal lidt kunne det hele og samtidig ramme en bred målgruppe. Det stiller store krav til virksomhederne, som ofte ikke kan løfte en sådan opgave helt alene. Vi ser derfor mange fordele i og gode eksempler på virksomheder, der er gået sammen i konsortier med andre virksomheder, universiteter, GTS-institutter og andre viden leverandører, og som ofte kommer ud på den anden side med en meget stærkere løsning end de virksomheder, der går selv, fortæller konsulent Katarina Deylami fra Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi.

Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi arbejder hele tiden på at skabe nye og gode vækstbetingelser for institutioner og virksomheder, der arbejder med velfærdsteknologiske løsninger i Danmark. Welfare Techs Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, har skabt rammerne for et konkret samarbejde og udviklingsprojekt.  

- Vi har sammen med Syddansk Universitet i regi af Innovationsnetværket indgået i et konsortium med virksomhederne ANYgroup og Life-Partners til et konkret EU-udbud omkring udvikling af en løsning til forebyggelse af dehydrering blandt ældre over 65. Udviklingsprojektet i innovationsnetværket gik ud på at udvikle og modne virksomhedernes idé og hjælpe dem med hele processen med at blive prækvalificeret til at måtte byde på det konkrete udbud, fortæller konsulent Katarina Deylami fra Teknologisk Instituts Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi.

Gennem sådan et samarbejde får virksomheder, der typisk er specialiseret inden for bestemte områder og derfor måske ikke selv er i stand til eller ville have svært ved at skabe de nye brede og højteknologiske løsninger, som regionale og kommunale institutioner efterspørger – helt andre forudsætninger.

- ANYgroups samarbejde og integration med Life Partner gav mulighed for at tilbyde en komplet løsning. I stedet for en kommune skal bruge ressourcer på at arbejde og vedligeholde to teknologier, så kan de nøjes med at bruge én teknologi. Samtidig gav samarbejdet også mulighed for at skille sig ud blandt konkurrenterne, så vores løsninger fremstår mere fleksible og interessante, da de kan løse flere udfordringer på én gang, fortæller Henrik Klode fra ANYgroup.

Inden for Welfare Techs Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi kan der etableres konkrete samarbejds- eller udviklingsprojekter. Så længe projekterne har det rigtige fokus.

- Et at innovationsnetværkets hovedformål er at skabe samarbejde på tværs af branchen og vidensinstitutioner og sikre udviklingen af nye og bedre produkter. Derfor er der en række krav, der sikrer gode rammer for samarbejdet, fortæller partner i innovationsnetværket Anders Lyck Fogh-Schultz fra Teknologisk Institut, der i øvrigt opfordrer andre virksomheder, der har lyst og interesse i et udviklingsprojekt at kontakte ham i netværket.

Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi samler førende danske kompetencer inden for sundhed og velfærdsteknologi i et nationalt netværk, som styrker udvikling, kommerciel udnyttelse og eksport af dansk sundheds- og velfærdsteknologi.

Læs mere om Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi her