Undersøgelse af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj

Helene Bendstrup Klinke

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 73.

Squishies

Undersøgelse af parfume og andre organiske stoffer i squishy legetøj

Publiceret den 27.06.2018.

Bløde skumfigurer, også kaldet squishies eller squishy legetøj, er populære blandt børn og findes i et utal af størrelser, farver og designs. Produkterne afgiver typisk en parfumeret eller kemisk duft, og indtil nu har viden om, hvilke stoffer denne type legetøj indeholder og afgiver, været meget begrænset. Teknologisk Institut har gennemført en undersøgelse for Miljøstyrelsen, hvor 12 udvalgte squishies er analyseret.

Stofferne er dels analyseret for indholdet af flygtige organiske stoffer ved hjælp af kemisk analyse og dels analyseret for de kemiske stoffer, som frigives fra produkterne umiddelbart efter, de er pakket ud af emballagen.

På baggrund af denne undersøgelse, som ligeledes omfatter en fare- og risikovurdering af stofferne, som er gennemført at DHI, har Miljøstyrelsen vurderet, at der er en uacceptabel risiko med hensyn til børns eksponering for problematiske kemiske stoffer. 

Se Miljøstyrelsens pressemeddelelse her

Analyseresultater
Screeningsanalyser, hvor produkterne placeres i klimakamre i hhv. 1 time og 3 døgn, viste, at produkterne frigiver en lang række kemiske stoffer både umiddelbart efter udpakning af emballagen og efter 3 dage. Flere af stofferne anses for problematiske pga. deres sundhedsmæssige effekter, bl.a. skadende for forplantningsevnen, kræftfremkaldende, leverskadende, slimhindeirriterende eller øjenirriterende.

Alle 12 produkter afgiver fx N,N-dimethylformamid (også kaldet DMF) i høje koncentrationer, som giver en risiko for leverskade og forbigående irritation af øjne og åndedrætsorganer hos børn. Dette stof er på listen over særligt problematiske stoffer (kandidatlisten) under REACH, da stoffet kan skade det ufødte barn.

Ud over stoffet DMF ses bl.a. frigivelse af forskellige flygtige organiske stoffer, som typisk anvendes ved fremstilling af den plasttype, som produkterne er lavet af. Det drejer sig fx om forskellige aminer (triethylendiamin, N,N-dimethylaminoethanol, triethylendiamin, bis(2-(dimethylamino)ethyl)ether og 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylentriamin) og cyclohexanon.

Der blev også frigivet parfumestoffer, som anses for allergifremkaldende. Disse afgasser i mindre mængder, men ved hudkontakt vil huden også blive udsat for stofferne, og risiko for hudallergi kan ikke udelukkes.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med