Undersøgelse af patientsikkerhed i liggende sygetransport

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Undersøgelse af patientsikkerhed i liggende sygetransport

Den liggende sygetransport i Danmark

I landets fem regioner transporteres der årligt omkring 201.000 patienter i liggende sygetransporter. Det er patienter, som på forskellig vis er svagelige eller syge, uden at de på tidspunktet, hvor kørslen bestilles, vurderes at være behandlingskrævende. Den liggende sygetransport af patienter foregår mellem patientens eget hjem eller plejehjem og institutioner/hospice/lægehuse/sygehuse. Kørslerne foregår primært inden for den enkelte region, men der er også kørsler mellem regioner og i enkelte tilfælde ud af landet.  

Kørslerne foretages af ca. 550 medarbejdere hos Falck, Københavns Brandvæsen og øvrige udbydere, der har liggende sygetransport som deres primære beskæftigelse, men som følge af samdrift med dele af den akutte ambulancetjeneste udfører op i mod 2700 medarbejdere denne type arbejde.

De fysiske påvirkninger inden for faget er kendt og anerkendt som belastende, hvor forekomsten af rygskader er den væsentligste arbejdsmiljørisiko. Denne risiko forventes at blive forværret i fremtiden som følge af en aldrende medarbejdergruppe og tungere patienter. Dertil kommer en række psykiske påvirkninger i arbejdet; f.eks. om måden arbejdet er tilrettelagt på giver medarbejderne mulighed for at deltage i samtaler, hvor de psykiske påvirkninger af arbejdet med psykisk syge mennesker eller mennesker i sorg og krise kan bearbejdes.

Teknologisk Institut - Center for Arbejdsliv har med afsæt i en analyse på baggrund af en kvalitativ beskrivelse af forhold omkring patientsikkerhed, kvalitet i opgavevaretagelse og arbejdsmiljø for medarbejderne forsøgt at skabe grundlag for en vurdering af afsættet for den fremtidige udvikling af den liggende sygetransport.

Projektet har undersøgt fem områder, som har betydning for patienternes sikkerhed og for medarbejdernes mulighed for at udføre arbejdet med kvalitet og sikkerhedsmæssigt korrekt. Undersøgelsens resultater og fremtidsbilleder præsenteres i rapporten ’Patientsikkerhed i liggende sygetransport’. Det har hernæst været op til repræsentanter fra regionerne, kommunerne, de faglige organisationer, repræsentanter for brugerne og samarbejdspartnerne at anvende resultaterne og fremtidsbillederne i deres fremadrettede arbejde med at opstille anbefalinger for fremtidens organisering, krav til medarbejdere, sygetransportvogne, udstyr mm.

Projektet har været organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverside (3F, Reddernes Udviklingssekretariatet og Dansk Industri) samt Teknologisk Institut.

Rapporten kan downloades her:

 

Billede af en doodle med en masse ord på kryds og tværs samt et billede en sygetransportvogn