Undgå faldulykker: Bevæg dig mere og fald mindre

Samuel  Brøgger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 66.

sko i snevejr

Undgå faldulykker: Bevæg dig mere og fald mindre

Ifølge sundhed.dk oplever omkring én tredjedel af alle over 65 år at falde én eller flere gange i løbet af et år. Et fald kan desværre medføre alvorlige skader, som igen kan øge risikoen for nye fald og skader.

Der eksisterer allerede en del gode velfærdsteknologiske faldalarmeringsløsninger, som tilkalder hjælp hvis en borger er faldet. En stor del skader og kroniske forløb hos ældre kan dog minimeres ved at reducere risikoen for at borgere falder.

- Når man taler om faldforebyggelse er der faldalarmering og selve faldforebyggelse. Faldalarmering har til hensigt at forhindre yderligere konsekvenser af fald ved hurtigst muligt at tilkalde personale og pårørende, fortæller Senior Marketing Manager Søren Viktor Nielsen fra CEKURA og fortsætter.

- Det er utrolig vigtigt, at hjælpen kommer hurtigst muligt, da man for eksempel har observeret, at risikoen for hoftebrud stiger, jo længere borgeren bliver liggende og ikke får hjælp.

Søren Viktor Nielsen påpeger endvidere, at faldforebyggelse netop er tiltag, der skal forebygge fald. Det kan være metoder, som borgeren lærer – fx at lave gymnastik, så muskulaturen øges eller korrekte bevægelsesmønstre. Det kan også være fysiske tiltag i borgerens hjem, fx skridsikre måtter, håndtag på badeværelser osv.

Det paradoksale ved falduheld er, at risikoen for fald øges, jo mindre man bevæger sig. Derfor arbejder CEKURA på at skabe tryghed for borgere, så de netop tør bevæge sig mere.

- Vi arbejder med nødkald til udendørs brug, og her observerer vi, at vores brugere bliver mere villige til at bevæge sig mere. Gode faldforebyggelsesløsninger skal altid tage udgangspunkt i brugeren, og vores erfaringer viser, at de bedste løsninger er dem, der ikke griber ind i borgerens dagligdag eller indskrænker borgerens frihed, siger Søren Viktor Nielsen.

- Faldforebyggelsesløsningerne skal i stedet understøtte borgerens hverdag og give nok tryghed til, at de tør færdes som de plejer og i det hele taget motiveres til at turde leve det liv, de er vant til at leve - med alt det bevægelse, gåture, sociale arrangementer, som livet indebærer, tilføjer han.

De gode løsninger skal udvikles gennem co-creation
- Når der tales om faldforebyggelse, tales der oftest konkret om faldalarmering, hvor en borger er faldet og har brug for hjælp. Der reageres reaktivt på baggrund af en hændelse. Vi ønsker at mobilisere de mange forskellige kræfter inden for branchen, der interesserer sig for indsatsen mod faldulykker – og aktivt at skabe et udviklingsrum, hvor vi vil afdække beyond-state-of-the-art-løsninger i markedet og påvise innovations- og produktudviklingsmuligheder med avanceret velfærdsteknologi, fortæller seniorkonsulent og partner i innovationsnetværket Anders Lyck Fogh-Schultz fra Teknologisk Institut.