Uudnyttet Big data potentiale i danske virksomheder

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Uudnyttet Big data potentiale i danske virksomheder

Pressemeddelelse 19. februar 2015:

Big data er blevet "big business", og danske små - og mellemstore produktionsvirksomheder kan drage nytte af den vækst, Big data kan give.

Danske produktionsvirksomheder kan fx. optimere både produktionen, ressourceforbruget og spore fejl i produktionen, hvis de bliver bedre til at udnytte Big data i produktionen. Det konkluderer Teknologisk Institut i et nyt notat, som gennemgår mulighederne for brug af Big data i danske produktionsvirksomheder.

- Ifølge internationale studier er datadrevne virksomheder i gennemsnit mere produktive og mere profitable end virksomheder, der slet ikke anvender Big data-værktøjerne. Big data kan give en værdifuld indsigt, der kan optimere virksomhedens produktion og minimere kendte risici i hele virksomhedens værdikæde, siger seniorkonsulent Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Begrebet Big data dækker over indsamling, opbevaring, analyse og fortolkning af de enorme datamængder, der skabes i IT systemerne. 90 procent af al data i verden er skabt i løbet af de seneste to år, og datamængden forsætter med at vokse eksponentielt.

- De økonomiske gevinster kan i vid udstrækning realiseres i alle led i virksomhedernes værdikæde. Det er fra design af nye og bedre produkter vha. kunde- og brugerdata i produktudviklingsfasen, over supply chain-management i forsyningskæden til forbedret performance og risikostyring i produktionen, siger Stig Yding Sørensen.

Under indsatsen Produktion i Danmark har Teknologisk Institut gennemgået eksisterende litteratur om Big data med henblik på at afdække det økonomiske potentiale, der er for små - og mellemstore produktionsvirksomheder i at anvende Big data. I notatet "Anvendelsen af Big data i produktionsvirksomheder", har Instituttet samlet hovedbudskaberne, der fremhæver, at:

  • De små og mellemstore produktionsvirksomheder ikke har kapaciteten til at udnytte Big data i stort omfang
  • De små og mellemstore produktionsvirksomheder anvender elementer af Big data-værktøjerne, når det kan skabe værdi på bundlinjen her og nu
  • Virksomhedernes tilbageholdenhed må forventes at aftage i takt med, at modne softwareløsninger kan tilbyde Big data-løsninger, som er tilpasset de små - og mellemstore virksomheder, hvad angår pris og funktionalitet.

Notatet, som også bringer eksempler på anvendelse af Big Data i produktionsvirksomheder, kan downloades her:  

Yderligere oplysninger: Forretningsleder Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2704, mail: stys@teknologisk.dk.

Læs mere om Produktion i Danmark her.