Vækst på Bornholm – regional strategiudvikling

Martin Eggert Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 29.

Vækst på Bornholm – regional strategiudvikling

En analyse af potentialer og barrierer for vækst på Bornholm har dannet grundlag for det bornholmske Vækstforums prioritering af indsatsområder for udvikling på øen. Analysen, som blev gennemført at Teknologisk Institut i samarbejde med Center for Regional- og Turismeforskning i Nexø, bygger på virksomhedsbesøg hos 31 bornholmske virksomheder og interview med en række fremtrædende erhvervsfremmeaktører.

Teknologisk Institut udviklede på baggrund af virksomhedsbesøgene et begrundet idékatalog, som det midlertidige Vækstforum for Bornholm diskuterede på et prioriteringsseminar den 20. februar 2006.

Resultatet blev 9 prioriterede indsatsområder, som vil være hjørnestenen i den fremtidige erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm:

  • Bedre organisering og koordering af erhvervsudviklingsindsatsen på øen.
  • Bedre trafikal tilgængelighed til øen, herunder bedre anvendelse af offentlig støtte til færgebetjeningen.
  • Stærkere og mere målrettet markedsføring af Bornholm.
  • Styrkelse af uddannelsesniveauet på øen, herunder en styrkelse af virksomhedernes uddannelsesindsats.
  • En øget indsats for tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.
  • Fokus på klyngebaseret innovation, dvs. innovation gennem netværksdannelse.
  • Styrket anvendelse af IKT i virksomhederne.
  • En styrket indsats for iværksættere.

Download slutrapporten her: