Vær på forkant med ATEX

Steen  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

Vær på forkant med ATEX

Arbejdstilsynet kan påbyde virksomheder at bruge autoriseret rådgivere omkring arbejdsmiljø, hvis forholdene ikke er i orden. Certificering & Inspektion råder til at komme evt. påbud i forkøbet og selv sørge for at få undersøgt  om kravene er opfyldt.

Når det gælder viden om ATEX-direktivet, findes der kun få specialister i Danmark, der er i stand til at give virksomhederne den helt rigtige sparring og rådgivning. I Certificering & Inspektion har man ATEX-Manager Steen Christensen i Taastrup, som har arbejdet med ATEX-kravene i årevis. Dette arbejde er blevet intensiveret i forbindelse med kravene om zoneklassificering, og at krav til udarbejdelse af en ATEX-APV er blevet en del af Arbejdstilsynets tilsyn. Der er således også gradvist kommet en større bevidsthed og viden om ATEX hos de virksomheder, der er omfattet af reglerne.

Vær særlig opmærksom på støv
Arbejdstilsynet kan give virksomheder påbud om zone klassificere. Dette sker typisk i forbindelse med kontrol på virksomheden, hvor man f.eks. konstaterer, at der mangler en zoneklassificering, herunder korrekt skiltning etc.

Typisk følger der med et påbud om rådgivning også en deadline for, hvornår tingene skal være bragt i orden. Derfor vil vi gerne råde virksomheder til at komme et eventuelt påbud i forkøbet og selv kontakte os, hvis de er usikre på, hvorvidt de arbejder i eksplosionsfarlig atmosfære eller ej. På den måde kan man selv bestemme farten, og man undgår også en eventuel bøde. Man skal huske, at støv ofte er eksplosionsfarligt, derfor skal man være særligt opmærksom på snedkerier, producenter af brændsel, mel, sukker osv. Der skal ofte ikke så meget til, siger Steen Christensen.

Overlad arbejdet til os
Når vi kommer ud i en virksomhed, indleder vi som regel altid samarbejdet med en introduktion til ATEX-kravene, så både ledelse og medarbejdere får en idé om, hvad de skal igennem. Det er yderst forskelligt, hvor store dele af virksomheden, der er inddraget i problemstillingen. Det kan jo handle om alt fra et enkelt produktionsrum til store områder og mange medarbejdere. Derfor er det også yderst forskelligt, hvor lang tid processen tager. Ofte er det en fordel for virksomhederne at overlade beskrivelsesarbejdet til os – dermed slipper de for at skulle bruge deres egen arbejdstid på det, og de får en mere præcis definition fra os, forklarer Steen Christensen.

HVIS uheldet er ude
Historien byder desværre på mange tragiske minder om, hvor fatalt det kan gå, hvis man ikke har styr på arbejdsforholdene i eksplosionsfarlige atmosfærer.

Ulykken på et kraftværk i Connecticut for nylig kostede 5  mennesker livet og mange såredeDer er masser af eksempler på eksplosioner i miner, på fyrværkerifabrikker og kraftværker, der har kostet mange menneskeliv, f.eks. døde 5 mennesker i USA pga. en eksplosion på et naturgas kraftværk. Men faren for eksplosion i forbindelse med støv er mere usynlig og overset, og derfor bør man måske også være så meget desto mere opmærksom og proaktiv. Ikke blot for at sikre medarbejdere, naboer og bygninger, men også for at sikre virksomheden mod den mediestorm, der ofte følger, HVIS uheldet er ude, og HVIS man så ikke har haft styr på tingene. Mange af de store virksomheder i Danmark går heldigvis forrest som gode forbilleder, slutter Steen Christensen.