Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Vejrlig

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

Vejrlig illustreret med forskellige vejrfænomener

Vejrlig

Hvad er vejrlig?

Det er vejrlig, når vejret forhindrer eller forsinker udførelsen af en aktivitet.

Det er dog en forudsætning, at de udførende prøver at afbøde vejrligets uheldige indflydelse gennem fornuftig planlægning, indsats af vejrligsforanstaltninger og i vinterperioden vinterforanstaltninger.

Der er ingen generel meteorologisk definition af vejrlig. Derfor er det en vurdering, der skal gøres i hvert enkelt tilfælde af den entreprenør, der har kontrakt på udførelsen af en aktivitet.

Det drejer sig om at fastslå om de teknisk - faglige konditioner for aktiviteten kan overholdes, uden risiko for den krævede kvalitet af det færdige bygværk. Det kan dreje sig om:

  • Hvilke betingelser stiller tekniske normer og standarder til aktiviteten. Hvilke forudsætninger fremgår af fabrikanters og leverandørers anvisninger o.l.
  • Er der myndighedskrav? (f. eks fra Arbejdstilsynet)
  • Er der særlige bygherrekrav vedrørende aktiviteten? 
  • Om den konkrete aktivitet foregår udendørs/indendørs, beskyttet/ubeskyttet; på stillads, på jorden, eller i et hul i jorden.
  • Er der særlige krav til præcision i arbejdet?
  • Er aktiviteten afhængig af ”vejrligsfølsomme” tekniske hjælpemidler så som kraner og tunge entreprenørmaskiner?
  • Lokale forhold – jordbundsforhold, pladsforhold, foregår aktiviteten kystnært/inde i landet.

Planlægningskalender

Teknologisk Institut tilråder, at der i udbudsmaterialet til en byggesag altid medtages en tabel, der viser det forventelige antal effektive arbejdsdage, der kan regnes med hen over året for de forskellige aktiviteter i byggesagen.

Planlægningskalender