Workshop om samarbejde og forretning - aftagere og leverandører i livlig diskussion om telemedicinske løsninger - 2013

Annemarie  Holsbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 44.

Workshop om samarbejde og forretning - aftagere og leverandører i livlig diskussion om telemedicinske løsninger - 2013

December 2013

Den 28. november afholdt Teknologisk Institut i samarbejde med Alexandra Instituttet, FORCE Technology og DELTA en eksperimenterende, hands-on workshop i regi af projektet Telemed.nu. Målet for workshoppen var at udvikle samarbejds- og forretningsmodeller for en telemedicinsk løsning, der skulle hjælpe en borger - ”Holger”. Deltagerne på workshoppen var både aftagere og leverandører inden for telemedicin og repræsenterede virksomheder, kommuner, regioner og distributører.

Workshoppen illustrerede de behov og udfordringer, der er i forhold til samarbejde omkring telemedicin, og de forretningsmæssige konstellationer der skal arbejdes med, når offentlige og private partnere samarbejder om at skabe løsninger.

”En forretningsmodel beskriver hvordan en organisation skaber,
leverer og fanger værdi”

Osterwalder & Pigneur 2010Igennem en række øvelser, hvor deltagerne bl.a. skulle bytte roller og repræsentere forskellige interesser, skulle grupperne blive enige om de samarbejdsmodeller, der skulle til for at udvikle en løsning, som vil hjælpe Holgers hverdag og forbedre hans livskvalitet. Deltagerne kortlagde forretningsmodellen (baseret på Business Model Canvas af Osterwalder & Pigneur 2010), hvor både investeringer (f.eks. i tid og penge) og gevinster skulle fordeles mellem aktørerne. Dernæst blev der tegnet et udviklings- og tidsforløb, som fordelte de opgaver, der skulle til for at udvikle en løsning til Holger.

Billede af Business Model Canvas af Osterwalder & Pigneur 2010 - skema/tabel

”Det er ikke nemt”

Diskussionerne var mange, og der var bred enighed om, at ”det er ikke nemt!”. De største udfordringer deltagerne pegede på er organisatoriske forhindringer og økonomiske barrierer. Der var bred enighed om, at selv om der ikke manglede samarbejdsvillighed blandt partnerne, skulle der være klare retningslinjer for de økonomiske vilkår i et samarbejde, og organisationerne skulle være klar til at implementere de nye løsninger. Dette indebærer også uddannelse af medarbejdere og en villighed til at dele sundhedsdata på tværs af kommuner og regioner med de private partnere. Dvs. at der skal skabes et økosystem af aktører, der alle bidrager til den fælles vision om at skabe værdi for borgerne.

Telemed.nu arbejder videre med dagens resultater i 2014 og 2015, hvor endnu flere samarbejds- og forretningsmodeller vil blive udviklet og testet af projektets partnere i samarbejde med aftagere og leverandører.

Et telemedicinsk økosystem - om Telemed.nu
Danmark får flere ældre med kroniske sygdomme, samtidig med at offentlige sundhedsbudgetter er under pres. Digitale løsninger til pleje og behandling på afstand er hjørnesten i omstillingen af sundhedsvæsenet mod mere forebyggelse og hjælp til selvhjælp. Udvikling og anvendelse af telemedicinske løsninger indeholder et stort potentiale for danske virksomheder og offentlige organisationer. Potentialet risikerer dog ikke at blive realiseret pga. manglende integration mellem it-systemer og medicoudstyr, samt organiseringsformer der ikke understøtter effektivt tværsektorielt samarbejde og fravær af incitamenter til brug hos sundhedsprofessionelle, offentlige betalere og slutbrugere.

Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut er derfor gået sammen om at igangsætte et økosystem omkring telemedicinske løsninger, som led i regeringens telemedicinske handlingsplan for udbredelse af telemedicin.

Økosystemet bringer private leverandører, sundhedsorganisationer, forskningsmiljøer og brugere sammen i et partnerskab for udvikling af fremtidens telemedicinske løsninger til patienter og borgere.

Målene er:

  • Øget udbredelse af telemedicinske løsninger til gavn for patienter og samfundsproduktiviteten.
  • Udvikling af et stærkt eksportorienteret marked for telesundhedsløsninger i Danmark gennem anvendelse af internationale standarder.

Skabelsen af et telemedicinsk økosystem baseret på internationale standarder sikrer, at systemløsninger og medicoudstyr kan snakke sammen, og at regulering af løsninger og forretningsmæssige vilkår er gennemskuelige og enkle at håndtere for offentlige og private parter.
 

Fakta om projektet

Resultatkontrakten ’Telemed.nu - Danmark som telemedicinsk foregangsland’ er indgået mellem Rådet for Teknologi og Innovation samt DELTA, FORCE Technology, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut i perioden 2012-2015. Alexandra Instituttet er projektholder.