Additive Manufacturing - 3D-print - Fordele ved AM

Jeppe Skinnerup Byskov

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 65.

Additive Manufacturing

Additive Manufacturing - 3D-print - Fordele ved AM

Additive Manufacturing (AM) kan have mange fordele i forhold til traditionelle fremstillingsteknologier. I boksen er listet nogle centrale egenskaber og fordele ved AM. Disse er beskrevet nærmere i teksten nedenfor.

Fordele ved AM-teknologierne

 • Værktøjsfri produktion: En produktion der ikke er afhængig af dyre special- og formværktøjer kan have store strategiske fordele. Produktet kan hurtigt fremstilles og afprøves på markedet uden store investeringer i produktionsudstyr. Desuden giver det en fleksibel produktion, der er nem at omstille, hvilket kan mindske behovet for lagerføring og gør det nemmere og billigere at ændre design løbende.
 • Stor designfrihed: I forhold til traditionelle fremstillingsteknologier giver AM langt større designfrihed. Ved AM er der stort set ingen begrænsninger i de geometrier/strukturer, man kan fremstille. Dermed kan ingeniøren eller designeren fokusere på funktion og udseende fremfor de begrænsninger i geometri, som typiske traditionelle fremstillingsteknologier medfører.  
AM har en nogle unikke egenskaber:
 • Hurtig og præcis produktion
 • Få produktionstrin
 • Værktøjsfri produktion
 • Meget komplekse strukturer/geometrier kan realiseres
 • Mulighed for at variere procesparametre (f.eks. laserstyrke, -hastighed og -afstand)
 • Kort fra 3D CAD-fil til produkt
 • Pris og produktionstid afhænger af materialeforbrug og mindre af geometri
 • Materiale tilføjes i stedet for fjernes
 • Hurtig omstilling af produktion/design

Disse egenskaber kan give en række strategiske fordele, bl.a. kan nævnes:

 • Hurtig og fleksibel produktion uden lagerføring
 • Kort leveringstid
 • Ikke afhængig af dyre produktionsværktøjer og støbeforme
 • Stor designfrihed med unik mulighed for produkt- og funktionsoptimering
 • Fleksibel udviklingsproces og serieproduktion, hvor design kan ændres løbende uden væsentlige ekstraomkostninger
 • Hurtig afprøvning af produktet på markedet – uden store omkostninger til produktionsfaciliteter
 • Hurtig markedsfeedback og omsætning
 • Customization: Produktion af mange næsten ens men varierende emner ikke væsentligt dyrere eller mere tidskrævende end af mange helt ens emner
 • Mulighed for at kontrollere og variere mikrostruktur, porøsitet og mekaniske/fysiske egenskaber gennem kontrol af procesparametre
 • Nemt at ændre design (skal bare ændre i tegningen på computeren)
 • Billige enhedspriser ved småserieproduktion
 • Ofte en reduktion i spildmateriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Produkt- og funktionsoptimering: Det er med AM muligt at lave geometrier, som før var umulige. Den store geometriske designfrihed samt muligheden for at variere mikrostruktur og materialeegenskaber under fremstillingsprocessen muliggør produktion af komponenter med helt nye eller forbedrede funktionaliteter/egenskaber. Vi kan dermed optimere dit produkts performance gennem udvikling af funktionelle materialer og strukturer, der ikke kan fremstilles vha. traditionelle fremstillingsteknologier. Det kunne fx være:
  • komplekse gitterstrukturer med forbedret styrke/vægt-forhold
  • vibrationsdæmpende gitterstrukturer/materialer
  • strukturer/materialer med optimale termiske egenskaber
  • komponenter med optimal placering og profil af flowkanaler, fx til køling af formstøbningsværktøjer eller i hydraulikkomponenter
  • unikke mekaniske og fysiske egenskaber
  • etc.
 • Individuel kundetilpasning (customization): Den værktøjsfrie produktion og korte afstand fra CAD fil til det færdige emne tillader en høj grad af frihed til kundetilpassede emner. En platform med mange forskellige emner er ikke væsentligt dyrere eller mere tidskrævende at fremstille end en platform med identiske emner.
 • Kort time-to-market: Med AM-teknologierne kan dine produkter komme lynhurtigt på markedet. Produktionsformen er hurtig, da den ikke er afhængig af at der først skal fremstilles nye produktionsværktøjer. Desuden kan udviklingsprocessen ofte afkortes, da den første produktion ikke er afhængig af store investeringer.
 • Fleksibilitet: I forhold til traditionelle fremstillingsteknologier kan der med AM opnås en meget fleksibel udviklingsproces og serieproduktion, hvor design kan ændres løbende uden væsentlige ekstraomkostninger – fx i respons på slutbrugerens behov. Dette muliggøres af den korte afstand fra 3D CAD fil til produkt samt af den værktøjsfrie produktion, der gør det nemt at implementere designændringer i produktionen (skal stort set blot ændre i tegningen på computeren). Dermed kan forskellige løsninger og designs afprøves i de rigtige materialer, og afprøvede ideer kan kasseres uden at det er forbundet med store økonomiske tab. Anvendelse af AM-teknologierne i udviklingsprocessen og ikke mindst i pilotproduktionen medfører ofte en langt hurtigere udviklingsproces og pilotproduktion og dermed hurtigere adgang til markedet.
 • Pilot- og serieproduktion: Det er dyrt og risikofyldt at investere i nye faciliteter og produktionsværktøjer. Der kan derfor være nogle klare strategiske fordele forbundet med at anvende AM i produktionen af et nyt produkt. Med AM i pilot- og serieproduktionen kan du fx udskyde eller helt undgå investeringer i ny teknologi og produktionsfaciliteter. Dermed kan du afprøve produktet på markedet, generere omsætning og få værdifuld markedsfeedback, uden store investeringer. Det minimerer investeringsrisikoen ved eventuelt senere indkøb af produktionsudstyr. Da der ikke skal investeres i produktionsudstyr, giver teknologianvendelsen små enhedspriser ved små serieproduktioner, og produkttilpasninger kan foretages løbende undervejs i produktionen uden væsentlige meromkostninger. Du kan se flere fordele ved at anvende AM i pilot-/serieproduktion ovenfor og læse mere her: Pilotproduktion med Additive Manufacturing.

AM-teknologierne kan altså give nogle unikke muligheder både i udviklingsfasen af et nyt produkt og i den egentlige produktion. Læs mere om fordelene ved at anvende Additive Manufacturing her: