Hvem er vi - Om Instituttet

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Teknologisk Institut set fra oven

Hvem er vi - Om Instituttet

Vinge fra Teknologisk Instituts logo - animeret

 

 

 

Teknologisk Institut er et uafhængigt og almennyttigt forsknings- og udviklingsinstitut. Instituttet har siden 1906 arbejdet for at fremme udnyttelsen af teknologiske fremskridt. Både til gavn for den enkelte virksomhed og til gavn for samfundets fortsatte udvikling, vækst og velstand. 

Instituttet leverer årligt 39.000 avancerede, teknologiske løsninger, som er svaret på konkrete behov og udfordringer hos vores mere end 10.600 kunder. Til det formål er vi omkring 1.100 specialister, der - i tæt samarbejde med næsten 700 forsknings- og udviklingspartnere – hjælper både små og store virksomheder til at forblive konkurrencedygtige og innovative. Vi stiller en solid teknologisk infrastruktur til rådighed, som hviler på både specialiseret fag- og domæneviden samt udstyr i verdensklasse.

Instituttet leverer teknologiske serviceydelser, som bidrager til den nødvendige udvikling og omstilling i danske virksomheder. Det gælder i forbindelse med de tværgående og højaktuelle samfundsdrivers: digital transformation, grøn omstilling, cirkulær økonomi samt vækst, produktivitet og innovationskapacitet.

Og det gælder inden for følgende fagdomæner, hvor Instituttet er højtspecialiseret:

  • Landbrug og bioressourcer
  • Energi
  • Byggeri og Anlæg
  • Miljøteknologi og ressourcer
  • Produkter og Materialer
  • Fødevarer
  • Agil Produktion
  • Big Science. 

Teknologisk Instituts kernekompetencer

Instituttets kommercielle services centrerer sig omkring:

Validering: Vi validerer og dokumenterer produkter, materialer og teknologiske løsninger gennem tests og afprøvninger.

Integration: Vi integrerer og implementerer teknologiske løsninger, som er afstemt med marked, organisation, miljø og kultur.

Udvikling: Vi gennemfører omfattende forskningsprojekter og udvikler banebrydende teknologiske løsninger

Uddannelse: Vi styrker den danske arbejdsstyrkes kompetencer gennem egen kursus-, certificerings- og foredragsvirksomhed og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Teknologisk Institut er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeren som GTS-institut.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark har været protektor for Teknologisk Institut fra 1972 til 2024.

Hendes Majestæt Dronningen overtog protektoratet fra Hans Majestæt Kong Frederik IX.

For yderligere information Teknologisk Institut kan du læse vores Årsrapport 2023 online.