ESG

Billede der illustrerer Corporate Social Responsibility

Environment,
Social &
Governance

Det er afgørende, at vi alle tager ansvar og gør vores til at reducere emissionerne, hvis vi skal nå de ambitiøse mål i Paris-aftalen. På Teknologisk Institut har vi viden, teknologier og faciliteter, der kan understøtte målet om at nå Net Zero i 2050. Dem vil vi sætte i spil for at skabe en bedre fremtid.
—  Juan Farré,
CEO på Teknologisk Institut

Målsætninger

Foto af vindmølle
100%
grøn strøm i 2030 — og reduktion af forbrug

Status: I 2023 har vi, med idriftsættelse af det første af to solcelleparker gennem PPA-aftaler, sikret tilførsel af ny vedvarende energi til samfundet, der svarer til knap 40% af vores nuværende årlige forbrug. Anlægget kom i drift 1. oktober 2023. Teknologisk Institut har trods en 8 % vækst i antallet af medarbejdere og forretningsomfang undgået en stigning i el-forbruget. Flere tiltag er igangsat for at opnå en egentlig reduktion.

Teknologisk Institut om aftenen
80%
genanvendelse af affald i 2030

Status: Omkring 60% af vores affald målt på vægt blev i 2023 sendt til genanvendelse. For at sikre markant forbedring, er der i efteråret 2023 iværksat nye tiltag og øget overvågning. Derfor forventer vi en forbedring i opgørelse for 2024.

Billede der illustrerer indeklima kontrol
15%
reduktion af varmeforbrug i 2025

Status: I 2021 brugte vi godt og vel 9 GWh fjernvarme. I 2023 er vores forbrug reduceret med over 10%. Vores målsætning er en reduktion på 15%.

Sådan arbejder vi med ESG

Miljø og klima i fokus

Hos Teknologisk Institut er vores bæredygtighedsindsats især fokuseret på, hvordan vi kan reducere vores miljø- og klimaaftryk. Bæredygtighed er en integreret del af vores aktiviteter i forhold til vores medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og samfundet generelt.

Foto af grøn plantevæg
Photo illustrating Science Based Targets initiative

Videnskabelig tilgang til ESG med Science Based Targets initiative (SBTi)

På Teknologisk Institut vil vi sikre, at vores indsats på ESG-området gør en målbar forskel. Vi har derfor valgt at tilslutte os Science Based Targets initiative. Initiativet fører en ambitiøs klimaindsats, hvor virksomheder opstiller videnskabeligt baserede mål for at reducere deres emissioner. Med tilslutningen har vi forpligtet os til at nå Net Zero-målet i 2050. Derfor er det vigtigt, at vi nu og frem mod 2030 implementerer en række initiativer, som begrænser vores drivhusgasudledninger.

Vi er certificeret inden for miljøledelse — ISO 14001

Hos Teknologisk Institut vil vi være et godt eksempel og gennemføre initiativer, der sikrer kontinuerlige miljøforbedringer. Vi arbejder med en systematisk tilgang, der sikrer løbende overvågning, evaluering og forbedring. Derfor er vi certificeret inden for miljøledelse efter den internationalt anerkendte standard ISO 14001.

Vores scope er:
Intern drift, service og vedligehold af infrastruktur på alle vores lokationer.

Foto af medarbejdere der går på sti og diskuterer
Foto af området omkring Teknologisk Institut

Mere biodiversitet

Hos Teknologisk Institut arbejder vi sammen med vores gartnere på konkret og lokalt at gøre en forskel for, at naturen bliver vildere, rigere og mere mangfoldig.

Vild Med Vilje handler om at skabe forandringer gennem vidensdeling og handling, og derfor har vi i 2022 omlagt store dele af vores kortklippede græsplæner i Taastrup og Aarhus til arealer med vildtvoksende græsser og blomster, etableret kvashegn fra afskårne grene og kviste på matriklerne, lagt træstammer og kampesten ud og meget mere. I Taastrup har vi de største arealer, og her er vi endnu ikke færdige, men vi forventer at blive det i 2024.