Om Teknologisk Institut


Teknologisk Institut styrker erhvervslivet i mødet med fremtidens teknologiske og erhvervs­mæssige udfordringer

 • Års historik
 • Teknologi For en bedre fremtid

Vi skaber industriparate teknologiske løsninger, som løser virksom­heders konkrete behov

 • .
  Teknologiske
  løsninger
 • Lande

Vi er specialiserede inden for fødevarer, materialer, energi og meget mere...

 • .
  Specialiserede
  medarbejdere
 • Industriparate
  laboratorier

Teknologi for en bedre fremtid

Vi er problemløsere!

I 2023 har Instituttet hjulpet 10.600 kunder med industriparate teknologiske løsninger på de konkrete udfordringer, de ikke selv har ressourcer eller viden til at løse. Skridt for skridt medvirker vi til et grønnere, resilient, digitalt, konkurrencedygtigt erhvervsliv og samfund.

Vi skaber teknologi for en bedre fremtid.

Indsigt og udsyn 2023

Vis hele brevet

Brev fra adm. direktør og formand

Vi lykkes, når erhvervslivet og samfundet lykkes

Overskridelsen af de planetære grænser, den geopolitiske situation og risikoen for recession. Især disse tre globale udfordringer skabte i 2023 behov for transformation og dermed nye muligheder for samfund og erhvervsliv. Behovet – og mulighederne – ligger især indenfor bæredygtige løsninger, globalt samarbejde, regional teknologisk suverænitet samt resiliens og sikkerhed. Desuden åbnes muligheden for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og innovation.

Danmark og Instituttet er i en privilegeret position til at bidrage aktivt til den transformation, der kommer i kølvandet på de globale udfordringer, og vi ser frem til at omsætte mulighederne til løsninger i det kommende år. Samfundet og den enkelte aktør skal som aldrig før balancere mellem internationalt samarbejde og national sikkerhed, mellem kollaborativ innovation og konkurrence, og samtidig vægte både ESG-mål og resiliens.

Teknologisk Institut komplementerer virksomhedernes virke og spillerum, accelerer udviklingen af konkrete ydelser og reducerer udviklingsrisici i de enkelte virksomheder. Vi stiller viden, netværk og laboratorier til rådighed, der skaber industriparate konkrete løsninger, som modsvarer virksomhedernes og markedets behov.

Teknologisk Instituts mission er med vores grundlægger Gunnar Gregersens ord, at “stille os dér, hvor vi aner, at Instituttets hjælp bliver fornøden”, dvs. dér, hvor samfund og virksomheder har og får brug for os.

En uundværlig del af det danske innovationssystem

Missionen fordrer, at Instituttet konstant er på forkant, i løbende udvikling og i tæt samarbejde med erhvervsliv, aktører indenfor innovations- og erhvervsfremmesystemet og myndigheder både nationalt og internationalt. Det kræver fra Instituttet stor agilitet, kreativitet, og fokus på implementerbare, erhvervsvenlige løsninger. Disse skal ikke kun løse et problem for en enkelt virksomhed, men samtidig bane vejen for en mere lys fremtid for både erhverv bredt i Danmark, som for de globale agendaer.

Det er Teknologisk Instituts 1.100 medarbejdere, der bærer virkelyst og i det daglige løser den samfundsnyttige rolle til fuldkommenhed. De er igennem deres daglige virke garanter for en resultatskabende adfærd. Der bliver via proaktive indsatser arbejdet målrettet på at sikre, at Instituttets virke er aktuelt og kendt hos relevante aktører indenfor erhvervslivets interesseorganisationer samt innovations- og erhvervsfremmesystemet.

 • Juan Farré
  Adm. direktør
 • Mikael Bay Hansen
  Formand

Indsigt og udsyn
– Teknologisk Institut i 2023

Vil du vide mere om, hvordan vi omsætter viden, netværk og laboratorier til industriparate konkrete løsninger, som modsvarer virksomhedernes og markedets behov?

Læs mere her

Dyk ned i tallene for 2023

Du kan downloade den økonomiske rapport med påtegninger, ledelsesberetning samt koncern- og årsregnskab.

Læs vores Årsrapport 2023

Nøgletal

Omsætning

.
mio. kr
 • 9%
 • 19%
 • 20%
 • 52%
 • %
  Forsknings-
  og udviklings-
  aktiviteter
 • %
  Internationale
  kommercielle
  aktiviteter
 • %
  Danske
  kommercielle
  aktiviteter
 • %
  Resultat-
  kontrakt
  aktiviteter

Resultat

mio. kr
.

Teknologiske
løsninger

I løbet af 2023 har vi omsat ny viden og teknologi til 39.000 industriparate teknologiske løsninger, som løser virksomheders konkrete behov. Hver løsning er et lille fremskridt, som gavner hele økosystemer af virksomheder. Det skaber arbejdspladser, dansk konkurrenceevne og grøn omstilling.

.

Specialiserede
medarbejdere

En medarbejderstab med imponerende faglig tyngde

Vi giver virksomheder adgang til den nyeste teknologi og præcis den viden, som kan højne deres konkurrence­evne. Derfor afspejler vores medarbejder­sammensætning stor faglig bredde, en enorm mængde kompetencer samt innovationslyst.

Test-, demonstrations-
og udviklings­faciliteter

Vi råder over højteknologiske faciliteter til test, demonstration og udvikling indenfor f.eks. energi og klima, fødevarer og produktion, bioteknologi, materialer samt byggeri.

Besøg vores faciliteter

Lokationer

Du finder Teknologisk Institut fem forskellige steder i Danmark samt i Spanien.

Kundeevaluering

4,7 stjerner

Gennemsnitlig vurdering af samarbejdet med Teknologisk Institut.
Baseret på 1.793 evalueringer.

Teknologisk Udsyn

Et kig ind i fremtidens teknologi

Dyk ned i en verden af nye og spændende teknologier med Teknologisk Udsyn – din guide til fremtiden. Teknologisk Udsyn giver en oversigt over den seneste teknologiske udvikling på et teknologifelt med betydning for Danmarks fremtid. Vi giver et indblik i aktørlandskaber og fremtidige tendenser, Danmarks aktuelle position samt anbefalinger til samfundets implementering.

Fremtidens teknologi

Med Teknologisk Udsyn får du en oversigt over den nyeste udvikling inden for teknologi.

Læs om Teknologisk Udsyn

Strategi

Teknologisk lederskab, der skaber omstilling og udvikling

I de kommende år er der to centrale omstillinger, som bliver afgørende for virksomhederne: Grøn omstilling og digitalisering. Dertil kommer det vedvarende pres på virksomheders evne til at forbedre deres konkurrenceevne gennem produktivitetsudvikling samt produkt- og serviceudvikling.

Instituttet fokuserer i den kommende strategiperiode sine aktiviteter omkring det teknologiske lederskab – vi vil finde og vise vejen for virksomhedernes teknologianvendelse. I strategien beskriver vi, hvordan vi vil udvikle markedsrelevante teknologiske serviceydelser, som vil medvirke til udviklingen af virksomhedernes konkurrenceevne samt understøtte den digitale og grønne omstilling.

I strategien beskriver vi også, hvordan vi vil fokusere vores aktiviteter på otte udvalgte strategiske indsatsområder. Her peger vi bl.a. på, hvordan vi vil tage det teknologisk lederskab samt hvilke nye teknologier og løsninger, vi vil bidrage med.

Vil du fordybe dig i vores strategi?

Så kan du hente den her og bl.a. læse hvordan vi vil nå vores strategiske mål.

Hent Strategi 2021-2024

Ledelsen

Ledende medarbejdere

Juan Farré

Adm. direktør
Ledende medarbejder

Juan Farré

Adm. direktør

Mette Glavind

Direktør for byggeri og anlæg
Ledende medarbejder

Mette Glavind

Dir. Byggeri og anlæg

David Tveit

Direktør for energi og klima
Ledende medarbejder

David Tveit

Dir. Energi og klima

Anne-Lise Høg Lejre

Direktør for Fødevarer og produktion
Ledende medarbejder

Anne-Lise Høg Lejre

Dir. Fødevarer og produktion

Sune Dowler Nygaard

Direktør for Miljøteknologi
Ledende medarbejder

Sune Dowler Nygaard

Dir. Miljøteknologi

Mikkel Agerbæk

Direktør for materialer
Ledende medarbejder

Mikkel Agerbæk

Dir. Materialer

Mikael Poulsen

Koncernøkonomidirektør
Ledende medarbejder

Mikael Poulsen

Koncernøkonomidir.

Bestyrelse

Mikael Bay Hansen

Formand
Sekretariatschef, Dansk Metal
Bestyrelsen

Mikael Bay Hansen

Formand

Sekretariatschef, Dansk Metal

Carsten Toft Boesen

Næstformand
Administrerende direktør, NIRAS
Bestyrelsen

Carsten Toft Boesen

Næstormand

Administrerende direktør, NIRAS

Anders Bjarklev

Rektor, Danmarks Tekniske Universitet
Bestyrelsen

Anders Bjarklev

Rektor, Danmarks Tekniske Universitet

Mette Kynne Frandsen

Group CEO, Henning Larsen Group
Bestyrelsen

Mette Kynne Frandsen

Group CEO, Henning Larsen Group

Per Laursen

VP Production Pork, Danish Crown
Bestyrelsen

Per Laursen

VP Production Pork, Danish Crown

Claus von Elling

Formand for Byggegruppen, 3F
Bestyrelsen

Claus von Elling

Formand for Byggegruppen, 3F

Dorte Zacho

Ejer, SMV360°
Bestyrelsen

Dorte Zacho

Ejer, SMV360°

Peter L. Frederiksen

Centerprojektleder, medarbejdervalgt
Bestyrelsen

Peter L. Frederiksen

Medarbejdervalgt

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Centerchef, medarbejdervalgt
Bestyrelsen

Lotte Bjerrum Friis-Holm

Medarbejdervalgt

Øvrige

Repræsentantskab

Repræsentantskabet hos Teknologisk Institut består af medlemmer udpeget af de væsentligste interesseorganisationer i Danmark.

Medlemsoversigt

Repræsentantskab

Datterselskaber

Få et overblik over Teknologisk Instituts datterselskaber inklusiv nøglepersoner og kontaktinformation.

Datterselskaber

Datterselskab

Stabsfunktioner

Stabsfunktionerne er: Bygningsservice, Direktionssekretariat, Internationalt Center, IT og Kommunikation, Personale og udvikling samt Strategi og forretningsudvikling.

Kontaktoplysninger

Stabsfunktion

Organisation

Teknologisk Institut er et førende institut inden for forskning og teknologi. I 2023 har Instituttet hjulpet 10.600 kunder med industriparate teknologiske løsninger på de konkrete udfordringer, de ikke selv har ressourcer eller viden til at løse.

Når Instituttets medarbejdere løser ét problem for én virksomhed, skaber Instituttet en ny løsning, der potentielt bidrager til at løse et andet problem for en anden virksomhed. Instituttet træder til, hvor markedet ikke selv kan løfte opgaven – og løfter risikoen fra virksomhederne ved at investere i udstyr og udvikling af ny viden. Skridt for skridt medvirker vi til et grønnere, resillient, digitalt, konkurrencedygtigt erhvervsliv og samfund. Vi skaber teknologi for en bedre fremtid. Læse mere om os nedenfor.

Repræsentantskab

Bestyrelse

Adm. dir. Juan Farré

Har du brug for et hurtigt overblik?

Så kan du downloade vores organi­sations­diagram, og se hvordan Teknologisk Institut er hierarkisk opbygget.

Hent Organisations­diagram

Jobs

Vi lever af viden
og styrker talenter

Vi arbejder for at udvikle dansk erhvervsliv og gavne samfundet. Derfor er det afgørende for os, at vi har innovative, samarbejdende og resultatorienterede medarbejdere, der har lyst til at gøre en forskel.

Vi vil gerne tiltrække, udvikle og fastholde de kompetencer, som er med til at gøre os til Danmarks førende innovationsinstitut. Hos os er du i høj grad med til selv at skabe dit jobindhold med afsæt i din faglighed og nysgerrighed.

Den viden og de løsninger, vi har og udvikler, omsætter vi til konkrete produkter og metoder, der skaber værdi i virksomhederne. På den måde ser vi også de anvendelige resultater af det arbejde, vi udfører. "Viden der virker" præger vores tankegang og vores arbejde.

Vi lægger stor vægt på at skabe gode arbejdsforhold og støtte din faglige og personlige udvikling, så vi i fællesskab kan udfolde dit talent og udvikle vores samlede viden.

Aktuelle ledige stillinger

Presse og media

Teknologisk Institut lever og ånder for at omsætte viden til reel værdi for vores samfund. Når vi deler vores historier med medier og samarbejdspartnere, sikrer vi en endnu større videndeling.

Vi vil gerne dele med den brede befolkning – eller den helt smalle målgruppe.

Det vigtigste er, at den viden der er genereret bliver delt.

Her kan du se nogle af de seneste historier om vores arbejde og følge vores nyheder. Vi hjælper meget gerne pressen og samarbejdspartnere med at finde den helt rigtige specialist, skaffe materiale, udtalelser, analyser, billeder, eller hvad du ellers kunne have brug for.

  Vil du videre

  Udfyld formularen – så bliver du kontaktet af en specialist, som kan hjælpe dig videre.

  Indtast venligst et validt navn
  Telefonnummer er ikke korrekt udfyldt
  Sender besked
  Tak for din besked
  Vi beklager

  På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket.

  Du er velkommen til at skrive en mail til data@teknologisk.dk eller ringe 7220 2000.