Om Teknologisk Institut

Af og til kan et afgørende teknologisk løft ændre vores opfattelse af verden

Teknologisk Institut hjælper over 10.000 virksomheder med at løfte udviklingen indenfor områder som Life Science

Årsrapport 2015

Vis hele teksten

Ledelsen har ordet
Sådan skaber vi
flere arbejdspladser

En analyse fra European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) foretaget på de ni største "Research og Technology Organisationer" (RTOs) i Europa, heriblandt Teknologisk Institut, viser, at disse RTOs alene i 2014 skabte 225.860 nye jobs. Og for hvert nyt job hos institutterne blev tre skabt uden for de pågældende institutter. Undersøgelsen påviser, at satsning på innovation og teknologisk udvikling er én af nøglerne til jobskabelse. Vores egne tal viser tilsvarende, at Instituttets omsætning inden for forskning og udvikling på 400 mio. kr. giver en aktivitet hos de virksomheder, som deltager i udviklingsprojekterne, på 1,3 mia. kr.

38 % af de danske fremstillingsvirksomheder med mellem 5 og 250 ansatte udnytter ikke eksisterende digitale muligheder i deres produktion. For virksomheder med 5-34 ansatte er det hele 47 %, der falder i denne kategori. For at kunne forbedre de små virksomheders konkurrenceevne vil det være afgørende nødvendigt med et langt højere fokus på digitalisering, innovation og teknologianvendelse. Her ligger en af nøglerne til at få udnyttet de menneskelige ressourcer, vi får tilført udefra i disse år.

De danske virksomheder bliver nødt til at være blandt de bedst drevne og mest effektive for at stå den internationale distance. Teknologisk Instituts bidrag hertil er blandt andet en målrettet satsning på deltagelse i de største og bedste internationale udviklingsprojekter, hvor vi kan facilitere danske partneres deltagelse på lige fod med de dygtigste virksomheder i Europa. Derfor er det glædeligt, at vores fokus på videnhjemtagning fra EU Kommissionens forskningsprogram begynder at bære frugt – i 2015 hentede vi således viden hjem fra 12 Horizon 2020-projekter med et samlet budget på 75 mio. kr.

At verden er blevet og fortsat vil blive mere internationalt orienteret er ikke nyt. For os er forankringen i det danske samfund og den danske industri helt central, sådan som den har været det siden 1906: At gøre teknologi anvendelig for erhvervslivet bredt er både vores levebrød og vores eksistensberettigelse. Det er imidlertid tilsvarende indlysende, at kun ved at orientere os i endnu højere grad mod markeder, trends, partnerskaber uden for Danmark, kan vi fastholde og forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Derfor har vi i vores nye strategi 2016-2018 fokus på at skabe vækst i Instituttets internationale aktiviteter. Ved at skabe rammerne for en løbende, faglig udvikling i en global verden kan vi tiltrække og fastholde de dygtigste specialister – dem, som kan gøre en forskel hos vores kunder og partnere. Læs vores strategi.

Ved afslutningen af 2015 havde vi fornøjelsen af at overtage 80 højtuddannede specialister fra et andet GTS-institut. AgroTech er således fra starten af året ét af Instituttets otte faglige forretningsområder. Med det nye område har vi cementeret Instituttets position som det stærkeste institut inden for fødevarer i Europa.

Instituttets fokus er fortsat på innovation, teknologi og kompetenceudvikling. Vi mener, at det er nøglen til en stærk dansk industri, som både fastholder eksisterende jobs og skaber nye, så vi kan udnytte de ressourcer, der banker på Europas døre. Ved at fastholde det fokus styrker vi yderligere vores placering som Danmarks innovationsinstitut nummer ét.

Det er vores overbevisning, at Teknologisk Institut er en del af løsningen både på de store og små udfordringer, vi vil møde i 2016 - "It's all about job innovation – It’s all about job creation".

God fornøjelse med læsningen.

 • Clas Nylandsted Andersen
  Bestyrelsesformand
 • Søren Stjernqvist
  Adm. direktør
Download den økonomiske rapport 2015

Vil du dykke længere ned i tallene for 2015? Så kan du downloade den komplette økonomiske rapport med påtegninger, ledelsesberetning samt koncern- og årsregnskab.

 • 12%
 • 40%
 • 22%
 • 26%
 • Resultat­kontrakt­aktiviteter
 • Danske kunder
 • Forsknings-og udviklings­aktiviteter
 • Internationale kunder

Omsætning

1.017.800.000 kr

Resultat

50.300.000 kr

Danske kunder

8.400

I løbet af 2015 har vi hjulpet 8.400 danske virksomheder ved at omsætte ny viden og teknologi til reel værdi. De virksomheder, som vi har hjulpet, har desuden være geografisk fordelt over hele landet.

Specialister

1.004

En medarbejderstab med imponerende faglig tyngde

Vores kunder skal have adgang til den nyeste teknologi og præcis den viden, som kan højne deres konkurrence­evne. Derfor afspejler vores medarbejder­sammensætning stor faglig bredde, en enorm mængde kompetencer samt innovationslyst.

Mød vores specialister

Laboratorier

69

Vores højteknologiske laboratorier råder over verdensklasse faciliteter indenfor forskellige områder som f.eks. energi og klima, fødevarer, bioteknologi, materialer, byggeri og produktion.

Besøg vores laboratorier

Lokationer

9

Du finder Teknologisk Institut fem forskellige steder i Danmark, samt i Sverige, Spanien og Polen.

Kundeevaluering

5 stjerner

Gennemsnitlig vurdering af samarbejdet med Teknologisk Institut.
Baseret på 6.500 evalueringer.

Strategi

It's all about innovation
— Innovation skaber resultater

Det er omdrejningspunktet for Instituttets nye 3-årige strategi

Instituttet skaber resultater ved at gennemføre kommercielle aktiviteter og FoU-aktiviteter i form af rådgivning, uddannelse og laboratorieydelser. En målrettet gennemførelse af de aktiviteter er helt central i Instituttets strategiske udvikling, og det er her vi samlet adresserer de teknologisk trends og de udfordringer som vores kunder står overfor.

I vores strategirapport finder du alt om vores strategiske styrkepositioner samt vores aktie i både det danske innovationssystem og det kommercielle marked. I strategien finder du også konkrete svar på, hvilken viden vi skal opbygge, hvilke medarbejdere der er vigtige for at fastholde og styrke vores positioner, hvilket udstyr vi skal råde over, og ikke mindst hvilke vigtige samarbejdsrelationer vi skal have for at nå vores strategiske mål – til gavn for Danmark.

Mød direktørerne for vores otte divisioner

Herunder kan du nyde en række videoer, hvor de respektive direktører fortæller om de tendenser og samfundsudfordringer, der er i de respektive brancher, samt hvor og hvordan de sætter ind for at understøtte den generelle udvikling i virksomhederne.

Ledelsen

Ledende medarbejdere

Søren Stjernqvist

Adm. direktør
Ledende medarbejder

Mette Glavind

Direktør for byggeri og anlæg
Ledende medarbejder

David Tveit

Direktør for energi og klima
Ledende medarbejder

Jane Wickmann

Direktør for erhvervsudvikling
Ledende medarbejder

Lars Hinrichsen

Direktør for Danish Meat Research Institute
Ledende medarbejder

Sune Dowler Nygaard

Direktør for Life Science
Ledende medarbejder

Mikkel Agerbæk

Direktør for materialer
Ledende medarbejder

Anne-Lise Høg Lejre

Direktør for produktion
Ledende medarbejder

Jørgen Kunter Pedersen

Direktør for økonomi
Ledende medarbejder

Mikael Poulsen

Direktør for AgroTech
Ledende medarbejder

Bestyrelse

Clas Nylandsted Andersen

Formand
Direktør, Nielsen & Nielsen Holding A/S
Bestyrelsen

Lars Aagaard

Næstformand
Adm. direktør, Dansk Energi
Bestyrelsen

Kim Lind Larsen

Formand, BAT-Kartellet
Bestyrelsen

Eva Bak Jacobsen

Laborant, medarbejderrepræsentant
Bestyrelsen

Frederik R. Steenstrup

Faglig leder, medarbejderrepræsentant
Bestyrelsen

Anders Bjarklev

Rektor, Danmarks Tekniske Universitet
Bestyrelsen

Niels Techen

Direktør, Helmer Christiansen A/S
Bestyrelsen

Thorkild E. Jensen

Forbundsrådgiver, Dansk Metal
Bestyrelsen

Søren F. Eriksen

Direktør for teknik og produktion, Danish Crown A/S
Bestyrelsen

Øvrige

Repræsentantskab

Repræsentantskabet hos Teknologisk Institut består af medlemmer udpeget af de væsentligste interesseorganisationer i Danmark.

Medlemsoversigt

Repræsentantskab

Datterselskaber

Få et overblik over Teknologisk Instituts datterselskaber inklusiv nøglepersoner og kontaktinformation.

Datterselskaber

Datterselskab

Stabsfunktioner

Stabsfunktionerne er: Bygningsservice, Direktionssekretariat, Internationalt Center, IT og Kommunikation, Personale og udvikling samt Strategi og forretningsudvikling.

Kontaktoplysninger

Stabsfunktion

Organisation

1.000 specialister,
10 forretningsområder,
4 lande og
et mål

Teknologisk Institut

Produktion

Måling og Kvalitet

Nano og Mikroteknologi

Robotteknologi

Velfærds- og Interaktions-teknologi

Materialer

Emballage og Transport

Functional Coating

Metal og overfladeteknologi

Plastteknologi

Produktudvikling

Tribologi

Byggeri og anlæg

Beton

Bygninger og miljø

Murværk

Træ og Miljø

Glas og Vinduer

Energi og klima

Ledelse, Energi og Klima

Automobilteknik

Energieffektivisering og Ventilation

Installation og Kalibrering

Køle- og Varme-pumpeteknik

Rørcentret

Transport og Elektriske systemer

Life Science

Ledelse, Life Science

DTI Oil & Gas

Biotek

Vand og Miljø

Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium

AgroTech

Fødevareteknologi

Bioressourcer og bioraffinering

Planteteknologi

Markforsøg, teknologi og analyse

Softwareudvikling

DMRI

Forretnings-udvikling

Automatisering

Fødevaresikkerhed

Kødteknologi

Målesystemer

Slagteriteknologi

Erhvervs­udvikling

Ledelse, Erhvervsudvikling

Analyse og Erhvervsfremme

Idé & Vækst

Uddannelse

Datter­selskaber

Danfysik A/S

Teknologisk Institut AB Sverige

DTI Polska Sp. z o. o.

Teknologisk Innovation A/S

Jobs

Vi lever af viden
og styrker talenter

Vi arbejder for at udvikle dansk erhvervsliv og gavne samfundet. Derfor er det afgørende for os, at vi har innovative, samarbejdende og resultatorienterede medarbejdere, der har lyst til at gøre en forskel.

Vi vil gerne tiltrække, udvikle og fastholde de kompetencer, som er med til at gøre os til Danmarks førende innovationsinstitut. Hos os er du i høj grad med til selv at skabe dit jobindhold med afsæt i din faglighed og nysgerrighed.

Den viden og de løsninger, vi har og udvikler, omsætter vi til konkrete produkter og metoder, der skaber værdi i virksomhederne. På den måde ser vi også de anvendelige resultater af det arbejde, vi udfører. "Viden der virker" præger vores tankegang og vores arbejde.

Vi lægger stor vægt på at skabe gode arbejdsforhold og støtte din faglige og personlige udvikling, så vi i fællesskab kan udfolde dit talent og udvikle vores samlede viden.

Aktuelle ledige stillinger

Hvis du er blandt de bedste på dit felt, er vi altid interesserede i at modtage en uopfordret ansøgning på job@teknologisk.dk.

Presse og media

Teknologisk Institut lever og ånder for at omsætte viden til reel værdi for vores samfund. Når vi deler vores historier med medier og samarbejdspartnere, sikrer vi en endnu større videndeling.

Vi vil gerne dele med den brede befolkning – eller den helt smalle målgruppe. Det vigtigste er, at den viden der er genereret bliver delt.

Her kan du se nogle af de seneste historier om vores arbejde og følge vores nyheder. Vi hjælper meget gerne pressen og samarbejdspartnere med at finde den helt rigtige specialist, skaffe materiale, udtalelser, analyser, billeder, eller hvad du ellers kunne have brug for.

Vil du videre

Udfyld formularen — så bliver du kontaktet af en specialist, som kan hjælpe dig videre.

Indtast venligst et validt navn
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket.

Du er velkommen til at skrive en mail til os eller ringe 7220 xxxx.