BioCrete - Baggrund

Anita  Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 27.

BioCrete - Baggrund

Man har gennem lang tid anvendt flyveaske fra kulfyrede kraftværker i forbindelse med fremstilling af beton. Asken fra forbrænding af spildevandsslam har en række af de samme egenskaber som flyveaske fra kulfyrede kraftværker, og vil derfor sandsynligvis kunne anvendes på samme måde.

Fuldskala-produktion af beton med bioaske finder allerede sted i Danmark, men i meget begrænset omfang. Følgende barrierer for en yderligere anvendelse af bioaske er blevet identificeret:
  • Manglende dokumentation af den miljømæssige konsekvens, især i forbindelse med en mulig udvaskning af tungmetaller fra beton med bioaske
  • Manglende dokumentation af bioaskens tekniske egenskaber
  • Manglende dokumentation af de tekniske egenskaber af såvel frisk som hærdnet bioaske-beton
  • Behov for udbredelse af viden om bioaske og mulighederne for at anvende den i beton
  • Faciliteter til at håndtere bioasken både på spildevandsanlæggene og hos betonproducenterne.

Projektet fokuserede på disse fem barrierer for en øget anvendelse af bioaske i beton.