HVACO2 – Ventilationsaggregat med reversibel CO2-varmepumpe

Christian Heerup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 28.

Ventilationsaggregat

HVACO2 – Ventilationsaggregat med reversibel CO2-varmepumpe

Projektstart august 2021. Forventes afsluttet september 2024.

Formål med projektet
Opvarmning og køling af boligbyggeri, servicesektoren og industrien udgør omkring 50 % af EU's primære energiforsyning, hvilket nødvendiggør en fokuseret indsats for at kunne indfri målet om en 70 % CO2-reduktion i Danmark i 2030.

I HVACO2-projektet udvikles et nyt energieffektivt ventilationsaggregat med varmegenvinding og indbygget reversibel varmepumpe med det naturlige kølemiddel CO2 til HVAC-markedet. I dag er der kun få ventilationsprodukter med naturlige kølemidler tilgængelige på markedet på trods af en stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter til bygningsmassen.

Markedet for HVAC-produkter er enormt. Aircondition alene anslås at udgøre 10 % af verdens samlede elforbrug. Ventilationsaggregatet med CO2 som kølemiddel og reversibel varmepumpe forventes derfor at opnå høje markedsandele og derigennem bidrage betydeligt til udfasningen af fossile brændsler.

Mål for projektet
Det nye ventilationsaggregat designes med indbygget ejektor, som blandt andet optimerer driften i varmere klimaer og derigennem øger eksportpotentialet væsentligt. Det forventes, at ventilationsaggregatet kan opnå en samlet effektivitetsforbedring på 25 % sammenlignet med produkter på markedet i dag.

Projektets udviklede teknologi implementeres i produktionen af ventilationsaggregater, som er individuelt tilpasset efter kundens behov. Aggregatet kan levere varme, køling og ventilation i en skræddersyet plug and play-løsning, hvorved installationsomkostningerne reduceres og værdien for kunden øges.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende faser:

 1. Funktionelle krav
 2. Testkriterier og ecodesign
 3. Tekniske markedsbarrierer
 4. Design af HVACO2
 5. Konstruktion af aggregat 1 og aggregat 2
 6. Funktionstest af ventilationsaggregater
 7. Laboratorietest af HVACO2-aggregat på Teknologisk Institut
 8. Demonstration af HVACO2-aggregat hos demonstrationsvært
 9. Evaluering af ydeevne.

Deltagere

 1. Teknologisk Institut (Projektleder - Christian Heerup)
 2. Unic Air
 3. Carel Nordic
 4. DEAS
 5. Thermal Transfer Technology
 6. Dorin
 7. Shecco.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af EUDP.