Annex 56 – Digitalisering og IoT til varmepumper

Jonas Lundsted Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 78.

IoT

Annex 56 – Digitalisering og IoT til varmepumper

Dette projekt omfatter den danske deltagelse i annekset om digitalisering og Internet of Things (IoT) for varmepumper, som er en del af det Internationale Energiagenturs (IEA) samarbejdsprogram for varmepumpeteknologi.

IoT-forbundne varmepumper forventes at komme til at spille en omfattende rolle i fremtiden og adressere forskellige formål som for eksempel øget brugerkomfort, reduktion i energiforbrug og øget uafhængighed af fossile brændsler. Opmærksomheden omkring IoT-forbundne varmepumper er allerede høj, og det forventes at denne teknologi vil være en vigtig konkurrenceparameter i fremtiden. Det er derfor vigtigt at få opbygget mere viden om IoT for varmepumper for derigennem at styrke dansk energiteknologi og især varmepumpeteknologi.

Resultater og cases

Projektet havde opstart i december 2020 og er afsluttet i juni 2023. Du kan læse mere om projektes resultater og en undersøgelse lavet af den danske arbejdsgruppe, som identificerede 23 cases med fokus på digitalisering og IoT til varmepumper i Danmark. Projektet har desuden set nærmere på nogle af de fremtidige udfordringer, der har betydning for implementeringen af digitale og IoT-løsninger til varmepumper. Dette inkluderer også aspekter vedrørende datasikkerhed, økonomiske incitamenter og brugerflader.

Muligheder og udfordringer

I projektet er der blevet kigget på muligheder og udfordringer for IoT-forbundne varmepumper. Anneksarbejdet har givet råd, data og viden omkring varmepumpeteknologi i forhold til IoT-applikationer. Resultaterne af arbejdet er blevet formidlet til forskellige interessenter – såsom OEM-leverandører, varmepumpeleverandører, organisationer og lovgivende myndigheder.

Projektet har haft fokus på tre centrale emner:

  • Grænseflader: Spørgsmål om, hvordan data på forskellige systemniveauer vil blive overført til Internet of Things, hvor forskellige data processeres, og hvor driftsbeslutninger tages.
  • Dataanalyse: Hvordan bruges samlet data bedst muligt i forhold til at give målrettet information for optimeret drift af varmepumper – eksempelvis machine learning-algoritmer og soft sensors.
  • Ydelser: IoT-forbundne varmepumper kan levere forskellige ydelser i forhold til forskellige forretningsmodeller. Eksempelvis i et smart grid, hvor IoT-forbudne varmepumper kan bruges til at reducere spidsbelastning og/eller optimere elforbrug som en funktion af elpriserne. Et andet eksempel er forebyggende analyser, hvilket har operatørernes interesse, da disse kan bruges til forskellige driftsanalyser og giver information omkring forebyggende vedligehold.

Om projektet

I projektet samarbjedede Teknologisk Institut med en gruppe danske partnere bestående af DTU Construct, DTU Compute og Energy Machines ApS. Dette danske samarbejde var en del af et større europæisk samarbejde med deltagelse af følgende lande: Østrig, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige og Schweiz.

Projektet var opdelt i følgende fem faser:

  1. State-of-the-art
  2. Grænseflader
  3. Dataanalyse
  4. IoT-ydelser
  5. Formidling.

Projektet var støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

IEA-aktiviteter

Læs mere om vores andre IEA-aktiviteter her