IGENBO - Renovér eller riv ned? På vej mod en mindre klimabelastende boligkultur

Sára  Finsdóttir

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 41.

nedrivning af parcelhus

IGENBO - Renovér eller riv ned? På vej mod en mindre klimabelastende boligkultur

Projektet undersøger, hvordan flere husejere kan motiveres til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt

I Danmark river vi i gennemsnit omkring 1.100 enfamiliehuse ned hvert år, som erstattes med nyt. Det svarer til, at tre huse jævnes med jorden om dagen.

Det koster klimaet dyrt. Mange, blandt andet FN’s klimapanel, peger derfor på renovering af bygninger som et vigtigt greb til at nedbringe byggeriets klimaaftryk.Ved hjælp af surveys og interviews med husejere afdækker projektgruppen de overvejelser og barrierer, husejerne oplever i forhold til at bygge nyt eller renovere. Det skal give svar på, hvad der talte for og imod en renovering, og ikke mindst hvilken rådgivning de modtog undervejs. Rådgiverne er nemlig det andet omdrejningspunkt for projektet: hvem rådgiver husejerne og hvordan ser rådgiverne deres muligheder for og opgave i forhold til at sætte fokus på det klimavenlige valg? Dét undersøger projektet også.

På den baggrund er målet med projektet at samle viden og give indblik i dynamikkerne omkring husejerens valg, og dermed også forslag til, hvordan husejerne får bedre rammer for at træffe det klimavenlige valg, når overvejelsen går på om huset skal renoveres eller rives ned.

Projektets fire anbefalinger: 

  • Politisk: Kommuner bør i højere grad sætte fokus på bevaring af enfamiliehuset i bl.a. lokalplaner og i dialogen med kommunens borgere. Men også lovgivning, der lægger afgifter på nybyggeri og affald eller indfører kulturfremmende principper som ”forklar eller bevar”, vurderes som en effektiv måde at få flere til at renovere frem for at rive ned og bygge nyt.
  • Kulturelt. Der bør iværksættes offentlige kampagner i mainstreammedier, så̊ boligkøbere og markedsaktører omkring dem får øjnene op for renovering som attraktivt frem for nybyg.
  • Kompetence: Boligkøbere bør kunne tilgå̊ uvildig viden om fordele og ulemper ved henholdsvis renovering, nedrivning og nybyggeri. Og ved indsatser der gør boligkøbere mere fortrolige med reparation af eget hus.
  • Markedstilbud: Håndværkere bør i højere grad markedsføre renovering af (alle typer) enfamiliehuse – herunder pakkeløsninger til boligkøberen. Ejendomsmæglere bør vise, hvordan et hus ser ud i renoveret stand, og anskueliggøre for boligkøberen, hvad renovering betyder for CO2-aftryk, ressourcer og økonomi. Banker bør anspore til renovering gennem långivning og rådgivning om, hvad renovering betyder for både CO2-aftryk, ressourcer og økonomi. 

 

Publikation

Hent publikation her

Fakta

  • Partnere: Teknologisk Institut (projektleder) , BUILD – Aalborg Universitet, konsulentvirksomheden Responsible Assets.
  • Finansiering: Forenet Kredit​, der har finanseret projektet.
  • År: 2023-2024 (afsluttet februar 2024)
  • Andet: Projektet har et søsterprojekt (IGENBO Potentialer), med ovenstående partnere herudover DTU. Finansieret af Realdania.

Fotokredit: Susie M. Frederiksen

 

Udvalgte artikler og omtale