Sensorbaseret trådløs overvågning i byggeriet - Introduktion

Henrik Erndahl Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 72.

Sensorbaseret trådløs overvågning i byggeriet - Introduktion

Innovationskonsortiet SensoByg (Sensorbaseret overvågning i byggeriet) har fokuseret på at skabe løsninger, der kan hjælpe byggeriet og anlægssektoren med ressourcebesparende og bæredygtig overvågning af bygge- og anlægskonstruktioner ved hjælp af indlejrede sensorer.

Baggrunden er en vision om, at sensorer i bygninger og anlægskonstruktioner både kan give nyttig information i byggeperioden og derefter løbende kan beskrive konstruktionernes tilstand. Alt sammen for at højne kvaliteten, øge levetiden og minimere omkostningerne til vedligehold.

Projektet, som startede op i marts 2007 og blev afsluttet i december 2010, omfattede 4 hovedanvendelser:

 • Fugt i byggeriet, boliger, kontorer, institutioner, indeklima.
 • Store anlægskonstruktioner, herunder broer og tunneler, hvor især holdbarhed og vedligeholdsstrategier er vigtige.
 • Modenhed af præfabrikerede betonelementer.
 • Restfugt i beton og betonelementer i byggefasen.

Disse områder omkransedes af en række fælles aktiviteter såsom udvikling af sensorsystem, trådløse netværk, indlejring af sensor i frisk beton, eftermontering af sensor osv.

Mål for projektet

 • Udvikle prisbillige driftsikre trådløse moniteringssystemer til byggeri og anlægskonstruktioner.
 • Udvikle og demonstrere intelligente beslutningsstøttesystemer inden for de forskellige anvendelsesområder.

SensoByg er nået langt i retning af et komplet system. Samarbejdet mellem teknologisk service, universitetsforskning og en række virksomheder har dokumenteret, at visionen er realistisk, og at systemet kan fungere i sin helhed - fra sensor til software. Derfor vil viden fra SensoByg utvivlsomt blive grundlag for praktiske løsninger i de kommende år. Både muligheder og udfordringer er dokumenterede, og den brede deltagerkreds sikrer god spredning af resultaterne.

Deltagere

Teknologiske servicepartnere:

 • Teknologisk Institut
 • Alexandra Instituttet

Forskningspartnere:

 • Lunds Universitet, Fuktcentrum
 • Aalborg Universitet, SBi, Afdeling for Sundhed og Komfort
 • DTU Elektro
 • Aarhus Universitet, Datalogisk Institut

Virksomhedspartnere:

 • Arbejdernes Andels Boligforening (AAB)
 • Betonelement A/S
 • Brunata A/S
 • EXPAN A/S
 • Femern Bælt A/S
 • Forsikring & Pension
 • Grønvold og Karnov A/S
 • KPC Byg
 • Mjølner Informatics A/S Rambøll A/S
 • Tempress A/S