White Paper: Strengthening Industrial Heat Pump Innovation - Decarbonizing Industrial Heat

Benjamin  Zühlsdorf

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 58.

White Paper: Strengthening Industrial Heat Pump Innovation - Decarbonizing Industrial Heat

White Paper: Strengthening Industrial Heat Pump Innovation - Decarbonizing Industrial Heat

Whitepaper om industrielle varmepumper

For at øge opmærksomheden og placere højtemperaturvarmepumper på den nationale såvel som den internationale agenda, har vi i samarbejde med syv andre internationale forskningsinstitutioner skrevet et whitepaper, som understreger de store potentialer, der ligger i udviklingen af denne teknologi, og udpeger nødvendige tiltag for at realisere denne udvikling. Whitepaperet er målrettet politikere og beslutningstagere på nationalt og europæisk niveau. Formålet med whitepaperet er at øge opmærksomheden på teknologien, især procesvarme over 100 °C. Formålet er også at tilskynde varmepumpeproducenter til at udvikle teknologi til industrielle anvendelser og give industrien en status over teknologien. 

De syv europæiske forskningsinstitutioner er:

  • DTU, DTI, TNO, SINTEF, AIT, UPV, RISE og NTB

Download whitepaperet:

Stort potentiale i industrielle varmepumper

Med de store ambitioner i Europa om at arbejde hen imod en klimaneutral økonomi i 2015, er radikale ændringer nødvendige i forbindelse med den nuværende energiforsyning i industrien. Danmark indførte i 2019 en ny klimalov, der fastlægger ambitionen om at reducere CO2-udledninger med 70 % frem mod 2030. Klimaloven er et godt grundlag for implementering af de nødvendige, gennemgribende forandringer i det danske energisystem. Især med den nye klimalov, som ikke kun giver retningen, men også den nødvendige sikkerhed til udvikling, afprøvning og implementering af nye teknologier, ser vi en chance til at udvikle en nøgleteknologi til den grønne omstilling. En decideret indsats til udvikling af højtemperatur-varmepumper vil ikke kun bidrage til at indfri de danske klimaambitioner, men også til at placere Danmark blandt de førende lande til udvikling og produktion af industrielle varmepumper.

De nyeste roadmaps understreger relevansen af at elektrificere varmeproduktion i diverse anvendelser, ikke kun rumvarme og brugsvand, men også industriel procesvarme ved højere temperaturer end det, som kan lade sig gøre i dag. For at udnytte disse potentialer, arbejder vi på at udvikle højtemperaturvarmepumper, der kan udvide anvendelsesområdet til endnu højere temperaturer, og dermed skabe en bæredygtig teknologi til elektrificering af procesvarme over 100 °C.

På trods af industrielle varmepumpers betydelige potentiale er deres udbredelse begrænset. Det er derfor vigtigt at forbedre tilgængeligheden og tilslutningen på både nationalt og internationalt niveau. 

Whitepaperet understreger de store potentialer, der ligger i udviklingen af denne teknologi, og har målet om at:

  • Fremme varmepumper som reference til opvarmningsteknologi ved lave temperaturer i industrien
  • Demonstrere brugen og potentialet for en karbonneutralisering af industrielle varmepumper
  • Få industrielle varmepumper øverst på den nationale og europæiske dagsorden inden for strategisk forskning og innovation samt at øge koordineringen af forskningen
  • Udvikling og demonstration af industrielle varmepumper på europæisk niveau

Vil du gerne vide mere?

Hent whitepaperet: