Biokompatibilitet og analyse af medicinsk udstyr - Respiratorisk udstyr

Inge  Bondgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 19.

Farmaceutiske produkter og medicinske utensilier

Biokompatibilitet og analyse af medicinsk udstyr - Respiratorisk udstyr

ISO 18562: Respiratorisk udstyr

Respiratorisk udstyr, der benyttes i sundhedsvæsenet, skal vurderes i henhold til EN ISO 18562:2020: Evaluering af biokompatibiliteten for respiratoriske gasveje i sundhedsvæsenet.

I henhold til standarden skal det respiratoriske udstyr testes for afgivelse af partikler, organiske dampe samt lækstoffer (udvaskningsprodukter) til kondensat, i tilfælde hvor dette er relevant for udstyret.

Hvordan kan Teknologisk Institut hjælpe dig?

Vi tilbyder test af respiratorisk udstyr i henhold til alle dele af standarden:

  • EN ISO 18562-2: Partikelemissionstest
  • EN ISO 18562-3: Emission af flygtige organiske forbindelser (VOC’er)
  • ENISO 18562-4: Udvaskningsprodukter i kondensat

Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025:2017

Teknologisk Institut kan derudover tilbyde samarbejde med toksikologer, der kan foretage risikovurderinger.

Respiratorisk udstyr er fx: Ventilatorer, anæstesi-arbejdsstationer (inklusive gasblandere), åndedrætssystemer, iltbesparende udstyr, iltkoncentratorer, forstøvere, lavtryksslangeanordninger, befugtere, varme- og fugtudskiftere, åndedrætsgas-overvågere, åndedrætsskærme, masker, mundstykker, genoplivningsanlæg, åndedrætsrør, filtreringssystemer, accessoires beregnet til brug sammen med respiratorisk udstyr, det lukkede kammer i en inkubator, inklusive madras, indvendige overflader og iltafdækning.