Energisyn

Søren  Draborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 28.

energisyn

Energisyn

Hvad er et energisyn?
Et energisyn er en tilbundsgående analyse af alle væsentlige energiforbrugende installationer og processer. Energisyn er relevant for alle typer virksomheder, - uanset om der er egentlig produktion eller der er tale om kontorbygninger og tilsvarende.

Lovpligtigt energisyn i større virksomheder
Siden 2015 har det været et krav, at større virksomheder enten gennemfører et energisyn eller indfører certificeret energi- eller miljøledelse. Det drejer sig om virksomheder med:

  • mere end 250 ansatte
  • en omsætning over 370 mio. kr. eller
  • en årlig balance på mere end 320 mio. kr.

Energisynet skal udføres efter en anerkendt standard, der enten kan være den internationale standard ISO50002 eller den europæiske standard EN16247.

Et energisyn skal gentages hvert fjerde år, og det skal udføres af en godkendt energikonsulent.

Hvad er fordelene ved et energisyn?
Et energisyn kan medvirke til et lavere energiforbrug, fordi man bliver opmærksom på områder, hvor virksomheden kan spare på energien.

De fleste virksomheder kan i gennemsnit skære 10-15% af det samlede energiforbrug ved at gennemføre et energisyn og foretage de energiforbedrende tiltag, som anbefales i energisynsrapporten.

Desuden kan et energisyn være et første skridt mod at indføre et energiledelsessystem, hvor energiforbruget løbende analyseres og optimeres.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?
Teknologisk Institut kan både hjælpe med at:

  • foretage et godkendt energisyn
  • indføre et certificerbart energiledelsessystem
  • kapitalisere energibesparelsesprojekter gennem salg af retten til energibesparelserne til et energiselskab

Kontakt forretningsleder Søren Draborg her på siden, for at få mere information om de forskellige muligheder.

Godkendt energisyn
Vi udfører energisyn efter den europæiske standard EN16247, så energisynet opfylder gældende regler for energisyn fra Energistyrelsen. Du kan læse mere på Energistyrelsens hjemmeside.

Energisynsrapport
Resultaterne af energisynet dokumenteres i en energisynsrapport, hvor mulighederne for at energieffektivisere de enkelte anlæg beskrives nøje. For hvert enkelt forslag til energieffektivisering er der en beskrivelse af hvordan forslaget implementeres, og angivelse af forslagets økonomi, dvs. investering, besparelse, tilbagebetalingstid, nuværdi etc..

Hvordan foregår et energisyn?
Under energisynet foretager vi en nøje analyse af tilstanden og driften af alle jeres energiforbrugende installationer. På den måde kan vi identificere mulige, rentable muligheder for energieffektivisering. Analyserne baseres i vid udstrækning på målinger af driften, så de tiltag, vi foreslår, hviler på et sikkert grundlag.

Hvad kræver et energisyn af din virksomhed?
Vi starter energisynet med et indledende møde. Her gennemgår vi virksomheden og dens drift overordnet med jer. Her beder vi jer stille opgørelser af virksomhedens energiforbrug til rådighed.

Derudover er det vigtigt, at de personer, der skal gennemføre de foreslåede tiltag, deltager i et afsluttende møde, hvor resultaterne af energisynet gennemgås og der lægges en plan for det videre forløb.