MikroERFA - Netværk om mikrobiologisk analyse

Birgit Groth Storgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 42.

erfa

MikroERFA - Netværk om mikrobiologisk analyse

MikroERFA - Netværk om mikrobiologisk analyse

Savner du faglig sparring indenfor mikrobiologi og analyser?

I netværket MikroERFA kan du få nye øjne på værdien af jeres mikrobiologiske analyseprogrammer og mulighed for at vende faglige spørgsmål med andre, der arbejder med mikrobiologi til dagligt.

 

Hvad kan et medlemskab af MikroERFA hjælpe dig med?
For at fremme vidensdeling på området opretter Teknologisk Institut nu MikroERFA-gruppen, hvor du som medlem kan: 

  • Udveksle viden og praktiske erfaringer indenfor mikrobiologiske analysemetoder
  • Holde dig ajour med de nyeste tendenser og krav indenfor mikrobiologisk fødevaresikkerhed og analyse

 

MikroERFA-gruppen henvender sig til virksomheder i fødevare-, foder- eller ingrediensindustrien, der har etableret eller ønsker at etablere, egne laboratoriefaciliteter.

Netværksdagene vil være sammensat af indlæg om aktuelle emner fra relevante eksterne oplægsholdere og gruppens egne medlemmer, opdatering på nyeste metoder, debat om aktuelle emner, mini workshops og eventuelt virksomhedsbesøg.

 

Vær med til gratis opstartsmøde i MikroERFA den 18. januar 2024 kl. 9.30-15.00

Du kan være med til at forme netværksgruppen og bestemme, hvilke emner vi skal dykke ned i på de kommende møder.

 

Opstartsmødet afholdes på Teknologisk Institut i Tåstrup, hvor der vil være mulighed for at besøge vores akkrediterede mikrobiologiske laboratorier.
Program for dagen følger, men på ønskelisten over temaer kan nævnes metoder til hygiejneovervågning, mikrofloraanalyse, automatiseret aflæsning af dyrkningsmedier samt hurtigmetoder til patogendetektion. 

 

Om mikrobiologisk analyse
Mikrobiologisk analyse er et vigtigt redskab til at vurdere sikkerhed, kvalitet af fødevarer og hygiejne i en produktion. Der er mange overvejelser forbundet med valg, implementering, og optimering af mikrobiologiske metoder, som er essentielle for at sikre brugbare og repræsentative resultater. 

Virksomheder og laboratorier risikerer spildt analysearbejde og vigtige beslutninger truffet på et forkert grundlag, hvis analyseparametre og metoder ikke optimeres løbende. Laboratorieledere og kvalitetsansvarlige mangler dog ofte den faglige sparring, som kræves for at kunne forholde sig kritisk til sine analyseresultater og turde ændre på eksisterende analyseprogrammer.

 

Har du spørgsmål til netværket, er du meget velkommen til at kontakte Anne Harboe eller Birgit Groth Storgaard:

Anne Harboe, forretningsleder
tlf.: 72 20 22 50 / ahh@teknologisk.dk
Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C

Birgit Groth Storgaard, seniorkonsulent
tlf.: 72 20 13 42 / bgs@teknologisk.dk
Teknologisk Institut
Gregersensvej 9 
2630 Tåstrup

 

Netværket er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

dlc