Nu skal luftforurening fra færger reduceres

Lars  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

Færgen Hundested-Rørvig

Nu skal luftforurening fra færger reduceres

Nyt projekt skal demonstrere, hvordan man kan reducere partikel- og kvælstofoxid (NOx) forurening fra færger, der opererer i danske farvande.

I projektet skal tre forskellige emissionsbegrænsende løsninger afprøves om bord på tre forskellige danske færger, som sejler i kystnære farvande. Målet er at reducere partikelforureningen med 98 procent og NOx udledningen med 80 procent. Der opnås desuden en markant reduktion i lavfrekvent støj.

- Teknologien kan både bidrage til en bedre luftkvalitet i havnebyerne og skabe danske arbejdspladser. Danmark vil komme i front med maritime emissionsløsninger og dermed sikre at danske rederier og teknologileverandører er på forkant med forventede kommende krav til NOx og partikeludledning fra skibe, siger projektleder Lars Overgaard, Teknologisk Institut.

Den internationale lovgivning for udledning af NOx er blevet skærpet. Fra 2021 skal nye skibe, som sejler i Nord- og Østersøen, sænke udledningen af NOx med mindst 75 procent, set i forhold til den nuværende regulering. Havnebyers øgede fokusering på ren luft skaber samtidigt et behov for løsninger til reduktion af luftforurening fra eksisterende skibe.

I projektet vil tre firmaer demonstrere deres teknologi i fuld skala på skibe. Exilator ApS vil levere integrerede partikelfilterløsninger til hoved- og hjælpemotorerne på skibet M/F Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig. Firmaet Amminex A/S vil levere en kombineret løsning med partikelfiltre og NOx katalysatorer til skibet M/F Pernille, der sejler mellem Helsingør og Helsingborg. Endelig deltager firmaet Purefi A/S med en kombineret løsning, som skal demonstreres i samarbejde med et tredje rederi. I de berørte havnebyer skal luftkvalitet og støjniveau måles før og efter installationerne på færgerne, så det kan påvises hvor stor en effekt, løsningerne har for miljøet.

- Med en succesfuld demonstration af teknologien er det realistisk, at der i umiddelbar forlængelse af projektet kan afsættes minimum ti installationer i Danmark og mindst 100 globalt, siger Lars Overgaard.

Fyrtårnsprojektet Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet. Projektet ledes af Teknologisk Institut, der som initiativtager til brancheprojektet også vil gennemføre validerende støj og emissionsmålinger. Desuden deltager Exilator ApS, Amminex Emissions Technology A/S, Purefi A/S, Hundested-Rørvig Færgefart A/S, Partrederiet Sundbusserne, Aarhus Universitet, Færgesekretariatet c/o Ærøfærgerne, Danmarks Rederiforening og Danske Maritime.

Yderligere oplysninger
Programleder Lars Overgaard, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1295, mail: lod@teknologisk.dk