Rørsystemer og komponenter til VA

Flemming Petri Steenfeldt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 16.

Forsidebillede VA

Rørsystemer og komponenter til VA

Dokumentation af rør og komponenter til drikkevand, afløb og energi

Der stilles stadig højere krav til dokumentation af rørsystemer og komponenter, hvad enten de indgår i en bygning eller anvendes i forsyning eller processer.

CE-mærkningen dækker en del af dokumentationsbehovet, men der er stadig en lang række produkter, der endnu ikke er omfattet af en harmoniseret EN standard.

Disse produkter vil typisk være omfattet af en markedsdrevet, frivillig mærknings- eller certificeringsordning, der tager højde for særlige regionale krav og byggeskikke.

Internationalt overblik

I Teknologisk Instituts VA-laboratorium kan vi i kraft af vores mange års erfaring inden for området hjælpe dig med at få et overblik over både CE-mærkningskrav og det mere komplekse samlede godkendelses- og certificeringslandskab. Dermed sparer vi dig for mange ærgrelser og omveje til en endelig godkendelse af dit produkt.

Vi kan, med vort internationalt anerkendte laboratorium og vores mange akkrediterede ydelser, hjælpe dig med at dokumentere, at dit produkt opfylder kravene på det marked, hvor du ønsker at markedsføre dit produkt. Vi udfører også den kontrol/det tilsyn, der ofte er en forudsætning for at opretholde en certificering eller en godkendelse. Vi er testpartner for DVGW og DIN-Certco i Tyskland og har tilknyttet en medarbejder med base i Kina.

Danmark og Norden 

Vi har et indgående kendskab til de danske krav til byggevarer, herunder "Godkendt til drikkevand" og det kendte danske branchemærke,  VA-godkendelsen. Vi samarbejder med de øvrige nordiske myndigheder og testinstitutter og følger udviklingen inden for materialer og lovgivning i Norden nøje. Vi har et godt samarbejde med både leverandører, producenter, rådgivere og installatører. 

Meet VA-Lab

At our VA-laboratory there is a lot of cool stuff happening. Meet our colleague Francesca in the video below, hear about our VA-laboratory and how the tests that are going on in there can give you the opportunity to sell your products on different markets. 

Benvenuti al Laboratorio VA

Succedono un sacco di cose interessanti nel laboratorio VA! Nel video qui sotto la nostra collega @Francesca ci parla del laboratorio e di come i test che vi vengono effettuati possano aiutarti a commercializzare i tuoi prodotti su diversi mercati.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Vi kortlægger relevante prøvningskrav på specifikke markeder
  • Vi hjælper dig med den indledende kontakt til godkendelsesmyndigheder og certificeringsorganer
  • Vi gransker normer og standarder mht. prøvning
  • Vi udfører akkrediteret prøvning ifm. udvikling og dokumentation, fx typeprøvning, hvor vi i samarbejde med instituttets analyselaboratorier dækker alle relevante prøvninger
  • Vi udfører løbende dokumentation af processer og produkter gennem inspektion, tilsyn og audittest
  • Vi tilbyder mærkning med "Inspected by DTI" som bevis på, at dit produkt ved inspektion og audit lever op til anerkendte, certificerede krav.

Laboratorieydelser

Standardiseringsudvalg: