Samfunds- og Erhvervsanalyser - Vores tilgang til analyser og evalueringer

Karsten Frøhlich Hougaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 86.

Nogler personer, som man ikke kan se ansigterne på, sidder om et bord og snakker om en analyse

Samfunds- og Erhvervsanalyser - Vores tilgang til analyser og evalueringer

  Vi arbejder strategisk med erhvervs- og samfundsudvikling. Vi leverer indsigt, dokumentation og rådgivning til politiske og strategiske beslutningstagere og skaber ny viden med udgangspunkt i fakta og analyser.

  Vi spiller på hele strenge
  Vores analyser omfatter evalueringer, effektmålinger, kompetenceanalyser, benchmarkinganalyser og fremtidsscenarier, samt teknologianalyser, brancheanalyser, sociale foranalyser af institutionsbyggerier samt udviklings- og læringsforløb.

  Vi mestrer hele det samfundsøkonomiske metoderegister og anvender både kvalitative og kvantitative metoder. Ofte kombinerer vi de to metodetyper for bedst at afdække de problemstillinger, vi undersøger.

  Kvalitative analyseformer
  Ved hjælp af kvalitative analyseformer skaber vi dybdegående indsigt i problemfeltet – eksempelvis gennem kvalitative interview, fokusgrupper, observationsstudier og workshops. Vi mestrer alle faser lige fra undersøgelsesdesign over dataindsamling til endelig analyse og formidling.

  Kvantitative analyseformer
  I den kvantitative ende af spektret har vi stor erfaring med både almindelige og avancerede metoder. Vi undersøger sammenhænge gennem panelundersøgelser og analyse af registerdata, som ofte kombineres med indsamlet surveydata, regressionsanalyser og matchningsanalyser.

  Vores ni specialistområder
  Vi har delt vores kernekompetencer op i ni ydelsesfelter, som du kan blive klogere på her: