Teknologiscreening - sæt produktudviklingen på rette kurs

Simon  Frølich

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 28.

Vejskilt

Teknologiscreening - sæt produktudviklingen på rette kurs

Produktudvikling er en stor investering og en lang, ressourcekrævende proces. Derfor er det vigtigt at satse på de rigtige løsningsmuligheder helt fra starten.

Kom godt fra start med en Teknologiscreening

Med en Teknologiscreening kan Teknologisk Institut hjælpe jer med at finde frem til de mest lovende løsningsmuligheder for jeres konkrete udfordring.

Formålet med en teknologiscreening er at give jer et solidt beslutningsgrundlag, der hjælper jer til at træffe det strategisk rigtige valg fra starten. Det betyder, at I fra dag ét kan prioritere jeres investeringer og ressourcer optimalt.

Hvem kan få gavn af en teknologiscreening?

En Teknologiscreening er relevant, hvis din virksomhed for eksempel:

  • Har planer om at udvikle et nyt produkt – eller videreudvikle et eksisterende
  • Vil udvikle et nyt, ukendt markedsområde
  • Har brug for løsningsstrategier til et konkret problem
  • Har behov for overblik over teknologier, der fremmer bæredygtighed og grøn omstilling
  • Har brug for at tilpasse et produkt til ny lovgivning eller regulering

Sådan foregår en Teknologiscreening

Typisk kan forløbet inddeles i fire faser.

1. Behovsafklaring

Vi sætter os først grundigt ind i den udfordring, I står med. I tæt dialog med din virksomhed opstiller vi de succeskriterier, som er afgørende for en vellykket løsning for af jeres unikke problemstilling. Vi vægter vigtigheden af de opstillede kriterier, og sikrer os at alle risikoelementer bliver klarlagt.

2. Kortlægning af løsningsmuligheder

I kortlægningsfasen tænker vi bredt, og intet udelukkes på forhånd. Her trækker vi på en af Teknologisk Instituts helt store styrker: den tværfaglige bredde kombineret med dybe specialistkompetencer. Det fører ofte til idéer og forslag, som er født på tværs af fag og brancher, men som kan overføres til din virksomhed.

Samtidig afsøger vi relevante databaser, finkæmmer eksisterende litteratur, kontakter potentielle leverandører – og tager gerne kontakt til relevante eksperter i vores netværk.

Du ønsker ikke at gå glip af en potentiel løsningsmulighed, som din virksomhed ikke kender til. Vores ekspertise og faglige bredde er din sikkerhed for, at alle afkroge bliver afsøgt.

3. Vurdering af løsninger

I denne fase vægter vi risiko og potentiale for hver enkelt løsningsmulighed. I vurderingen af løsningerne trækker vi på vores samlede sum af erfaring med produktudvikling, viden om materialer og deres samspil, kemiske og produktspecifikke egenskaber – alt sammen vurderet op imod de krav, vi i fællesskab har opstillet for jeres ønskede løsning.

4. Solidt beslutningsgrundlag

Til sidst præsenteres I for vores konklusioner, og vi gennemgår dem i fællesskab. Det kan for eksempel ske under en workshop, hvor der er rig lejlighed til at tage en nærmere dialog om de enkelte løsningsforslag.

I får derudover vores konklusioner serveret i en detaljeret oversigt, der giver jer både indblik og overblik – forsynet med vores specialisters vurdering af styrker og risici for hver enkelt løsning.

Med en Teknologiscreening vil I derfor få et solidt beslutningsgrundlag for jeres målrettede, risikominimerede produktudvikling.

Den videre produktudvikling

På baggrund af anbefalingerne i den udførte teknologiscreening kan I vælge selv at gå videre med jeres udvikling. Teknologisk Institut står naturligvis også til rådighed for yderligere tests, udvikling og implementering af de anbefalede løsningsmuligheder.