Udnyttelse af næringsstoffer fra biogasanlæg

Kurt  Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Næringsstoffer

Udnyttelse af næringsstoffer fra biogasanlæg

I omstillingen til det biobaserede samfund spiller biogasanlæggene en central rolle. Samtidig med at organisk affald og restbiomasse fra landbruget nyttiggøres til grøn energi, giver biogasanlæggene mulighed for at recirkulere næringsstoffer og kulstof tilbage til landbrugsjorden. 

Teknologisk Institut har mere end 10 års erfaring med udvikling og dokumentation af løsninger til optimal udnyttelse af den afgassede biomasse. Vi kan gennemføre markforsøg til bestemmelse af gødningsværdien af den afgassede gylle eller delprodukter herfra.

Vi tilbyder rådgivning om:

  • Udvikling af teknologier til separation og videre behandling af afgasset biomasse
  • Nye gødningsprodukter og jordforbedringsmidler baseret på afgasset biomasse
  • Anvendelsesmuligheder for fiberfraktionen
  • Muligheder for at forbedre gødningsvirkningen i afgasset biomasse
  • Løsninger til brug for opfyldelse af loftet for udbringning af fosfor på landbrugsjord
  • Økonomiske vurderinger af investeringer i teknologier til afgasset biomasse

Desuden gennemfører vi demonstration, test og verifikation af teknologier til behandling af afgasset gylle til dokumentation for effektivitet og driftsstabiliteten af forskellige løsninger.