Afprøvning af høstkoncept

Bodil Engberg Pallesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 81.

Afprøvning af høstkoncept

Nyt, enkelt høstsystem til bjergning af andemad i søer og bassiner blev fremvist af Lykkes H. til åbent hus d. 20. november 2015.

Fra drænvand til proteinfoder

Drænvand-, regnvandsbassiner og søer kan indeholde store mængder næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor. I stedet for at næringsstofferne går tabt i vandmiljøerne, kan man udnytte dem til dyrkning af andemad og andre vandplanter, som kan anvendes til proteinrigt foder.

Projektet Drænvand til proteinfoder har udviklet et nyt høstkoncept til rensning af næringsstoffer på en offensiv måde.  Formålet er at fjerne nærringsstoffer og samtidig få en foderråvare med højt proteinindhold og på sigt at få anerkendt konceptet som et nyt virkemiddel til reduktion af næringsstoffer. Projektet er nu nået til fase II, hvor man bl.a. ser på, hvordan man optimerer høst af vandplanterne og får det bedst mulige udbytte.

Ny, skånsom høstmetode

Projektpartner Erik Lykke Sørensen fra Lykkes H Aps, fra Knebel/Tved på Mols, har udviklet en metode/høstkoncept til at skimme vandoverfladen og derved bjerge specielt andemad på en skånsom måde. Metoden er effektiv til at fjerne flydende vandplanter, som f.eks. andemad, der har højt proteinindhold. Biomassen kan anvendes til foder af f.eks. grise og køer. I ”drænvandsprojektet” har vi videreudviklet konceptet til brug også i regnvandsbassiner og mindre søer, hvor der er andemad eller der introduceres andemad til dyrkningssystemet.

”Systemet består af en hydraulisk drevet centrifugalpumpe monteret på en rendegraver, som skimmer i overfladen af søen og på den måde stille og roligt kan trække andemaden ind i et rør, der er forbundet til en porøs ”pose”, fortæller Erik Lykke Sørensen.

Biomassen opsamles dermed i posen, mens overskydende vand lige så hurtigt fjernes. Tørstofprocenten i andemadsbiomassen er omkring 10 procent med et proteinindhold på ca. 25 procent af tørstoffet.  Proteinkvaliteten er særdeles brugbar med højt indhold af aminosyrer og interessant for en fodervirksomhed som Nutrimin, der er partner i projektet.

Åbent hus-arrangement

Ved Åbent Hus arrangementet d. 20. november mødte godt 25 personer op, bl.a. fra Syddjurs Kommune, Bio-Science, Kalø, SEGES, en række miljøvirksomheder, GUDP, landmænd, landbrugspressen mfl. Potentialet og effektiviteten blev grundigt drøftet, herunder perspektiver mht. fjernelse af næringsstoffer og kunne indgå som potentielt virkemiddel.

Biomassens anvendelighed som proteinfoder til f.eks. grise og fjerkræ blev også drøftet. Systemet viste sin effektivitet. Det tog ganske få minutter fra systemet havde fyldt presenningen med ca. 50 kg vådfoder.  Udfordringen ligger i at konservere biomassen, herunder også at der er tilstrækkeligt med biomasse til at betale for bjergningen.

Der var en stor anerkendelse af konceptet, som et effektivt middel til at bjerge andemad i søer på en for miljøet skånsom metode. Mange søer lider af for kraftig vækst af bl.a. andemad, og vil kunne holdes rene vha. konceptet – og dermed fungere som et ongoing vedligeholdelses koncept, hvor sedimentation og stigende eutrofiering af søer kan bremses

Læs også om demonstrationen i Effektivt Landbrug:

Indtryk fra dagen

Demonstrationsdag4

Demonstrationsdag3 
 Om projektet

Projekttitel: Drænvand til proteinfoder II - Dyrkningssystemer til vandplanter baseret på drænvand

Partnere i projektet: Lykkes H. Aps, Dansk Biogødning A/S og Nutriflow A/S. Bodil E. Pallesen, Teknologisk Institut, varetager projektledelsen.

Projektet har modtaget støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. Partnerne medfinansierer projektet.

GUDP logo