AkvaVejen - en innovativ klimatilpasningsløsning - 2017

Jesper  Laugesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 58.

AkvaVejen - en innovativ klimatilpasningsløsning - 2017

Den 22. juni 2017 åbnede "Akvavejen” på Bredagervej i Kastrup. Akvavejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vand i tæt bebyggede boligområder.

AkvaVejen er bygget op omkring en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vandet hurtigt bliver drænet fra oplandsarealerne og at det bliver magasineret i vejens bærelag, som har en hulrumsprocent på ca. 25 %. AkvaVejen afkobler helt det pågældende oplandsareal fra de offentlige ledninger og frigør således kapacitet i disse.

AkvaVejen er "udsmykket" med blå cirkler, som symboliserer vanddråber og dermed, at der er tale om en ”Akvavej”, som fungerer som et ”usynligt” reservoir for nedbør.

Belægningen består af ca. 10 cm drænasfalt (udlagt i to lag), placeret på et underlag af drænstabil grus.
Under dette ligger en robust, vandtæt membran fremstillet af naturmaterialer.

AkvaVejen

Vejvandet, som siver ned i AkvaVejen, ledes igennem et særligt designet filtreringssystem, bestående af flere brønde, med hver deres effektive filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Det rensede vand kan efterfølgende anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten. Rensebrøndene er på Bredagervej placeret under P-pladserne og er dermed heller ikke synlige i gadebilledet.

På Bredagervej bliver vandet efter rensningen ført tilbage til en nyt drængrusmagasin placeret under den vandtætte membran, hvorfra det nedsives uden risiko for grundvandsforurening.

Vejen kan derfor tage alt vandet fra den klimaforandringsskabte ”Monsterregn” og strækningen kan samtidigt afkobles fra det kommunale kloaknet. Herved undgås omkostningstung udgift til separatkloakering og belastning af det videre kommunale kloaksystem og rensningsanlæg.

Se AkvaVejen i aktion i ovenstående video. Bemærk, hvordan vandet trods maksimal vandstråle blot forsvinder ned i belægningen – læg også mærke til, at der reelt ikke er noget opsprøjt fra de store vandmængder og at vandet som et trylleslag er væk fra vejoverfladen så snart der lukkes for vandet.