Anlægsaffald - Ydelser

Ole  Bellen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 44.

Anlægsaffald_web

Anlægsaffald - Ydelser

  • PRØVETAGNING & TEST — Rådgivning om planlægning af prøvetagning og testning af anlægsaffald/miljøanalyser for at sikre en effektiv ressourceudnyttelse, samt undgå spredning af miljø- og sundhedsskadelige stoffer som bly, PCB, asbest m.m.
  • AFFALDSKORTLÆGNING — Screening og kortlægning af miljøskadelige stoffer i eksisterende bygningsværker og infrastrukturer med henblik på karakterisering og klassificering af bygge- og anlægsaffald, vurdering af ressourcepotentialet og optimering af affaldssortering.
  • AFFALDSHÅNDTERING — Rådgivning om affaldshåndtering ved ombygnings-, renoverings- og nedrivningsprojekter, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale, saneringsbeskrivelser, affaldshåndteringsplaner og -strategier.
  • SELEKTIV NEDRIVNING — Specialistrådgivning om selektiv nedrivning og gældende lovgivning på området.
  • RESSOURCEKORTLÆGNING — Ressourcekortlægning af genanvendelige byggematerialer, udarbejdelse af bygningspas og eventuel oprettelse af materialeportaler. Specialistrådgivning om materialernes tekniske kvalitet og potentialet for genbrug, genanvendelse samt se-/upcycling af materialer i anlægsprojekter. Beregninger af miljømæssige besparelser ved affaldsressourceoptimering også med brug af LCA-beregninger.
  • RISIKOVURDERING — Udarbejdelse af risikovurderinger i forbindelse med genanvendelse af anlægsaffald, dvs. vurdere skadelige stoffers miljøpåvirkning i luft, jord samt overflade- og grundvand.
  • LOVGIVNING — Specialistrådgivning omkring lovgivning af bygge- og anlægsaffald og dens praktiske implementering i forhold til gældende lovgivning samt relevant lovgivning på jordforureningsområdet.
  • INFORMATIONSMATERIALE — Udarbejdelse af vejledninger og informationsmateriale omkring affaldshåndtering, dvs. muligheder for genbrug, genanvendelse, forbrænding eller deponering.
  • SAGSBEHANDLING — Hjælp til danske kommuner i sagsbehandling af affaldsanmeldelser.