Annex 51 - Varmepumpers akustiske signaturer

Lasse  Søe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 69.

Test af varmepumpe i lydlaboratorie

Annex 51 - Varmepumpers akustiske signaturer

Projektperiode 2017-2021.

Formål med projektet
Lyd, støj og akustik er en af de primære barrierer for udbredelsen af varmepumper, og det er et område, hvor videns- og erfaringsniveauet er lavt i den danske varmepumpeindustri.

Formålet med dette projekt er at give danske virksomheder adgang til den internationale viden, der bliver genereret i ’Annex 51 Acoustic Signatures of Heat Pumps’. Det primære mål med Annex 51 er at øge accepten af de varmepumper, som benyttes til opvarmning, ved at reducere støjen fra disse.

Det sekundære formål er at øge viden på området på forskellige interessentniveauer (bl.a. producenter, lydkonsulenter, installatører og lovgivere).

Du kan læse mere om Annex 51 her.

Mål for projektet
For at nå disse mål skal vi først forstå bevæggrunden for at reducere akustik og lyd. Derfor kigger vi bl.a. på lovgivning og særlige forhold i de enkelte lande og på forskellige lokationer. Derudover vil vi identificere de primære faktorer, der har indflydelse på de akustiske signaturer for varmepumperne. Indsamling og kombinering af undersøgelsens resultater på forskellige implementeringsniveauer (komponent, enhed og installation) vil til slut lede til retningslinjer for at forbedre komponenter, enheder og styringsstrategier.

Annex 51 foreslår, at der arbejdes med varmepumper til enfamilieshuse og flerfamilieshuse. Deres akustiske emissioner er begge relevante, da udendørs og indendørs støj har en negativ påvirkning på accepten af denne teknologi. Udendørs støj er et problem for både ejer og nabo.

For at øge accepten – samtidig med at man bibeholder de høje energibesparelser, der er forbundet med teknologien – skal der sættes fokus på flere niveauer. Bl.a. på komponenter til varmepumper, og hvordan de bedst kombineres, på kontrolalgoritmer inklusive akustiske parametre, på hvor enheden placeres samt på smart brug af lydabsorptionsforanstaltninger. Den akustiske opfattelse er et vigtigt aspekt i forhold til accept og skal derfor i endnu højere grad inddrages i fremtidige standarder.

Målet er at samle den viden og ekspertise, der findes blandt deltagerne på de forskellige niveauer, således at denne viden kan viderebringes, og der kan rådgives og gives anbefalinger. På denne baggrund skal der herefter laves guidelines, undervisning samt gives input til fremtidige standarder.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i syv faser:

1. Lovgivning og standarder. I denne fase undersøges eksisterende lovgivning og standardisering for akustik i de forskellige lande. Der skabes et overblik over de forskellige måleteknikker og relaterede standarder, og endelig laves der en sammenligning af certificeringsordninger og de dertil knyttede krav.

2. Definition af de varmepumpeenheder, der skal afdækkes i undersøgelsen. Produkter identificeres og udvælges.

3. Identifikation af og overblik over støj på komponent- og enhedsniveau samt støjkontrolteknikker.

4. Analyse af, hvilken indvirkning driftsbetingelserne for varmepumpen har på akustikken.

5. Varmepumpinstallation og effekter på det omkringliggende miljø. Der ses på grundlæggende principper for gode/effektive installationer, der laves undersøgelser af placeringsbaserede effekter (som fx flere enheder i et smalt område og niveau af baggrundsstøj), og der ses på brugernes og naboernes opfattelse.

6. Forbedret måling og beskrivelse af akustikken. Psykoakustik / støjopfattelse, akustisk kamera, transient/ikke-stabilt lydniveau og alternative akustiske målinger.

7. Formidling. Formidling af resultaterne er et af hovedmålene i projektet og er meget vigtig i forhold til den danske varmepumpeindustri. Leverancer vil være undervisningsmateriale om varmepumpers akustik, retningslinjer og anbefalinger til forskellige målgrupper samt workshopmateriale og konferencebidrag.

Deltagere

  • Teknologisk Institut (projektleder)
  • Robert Bosch
  • BKF Klima
  • Varmepumpefabrikantforeningen.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af EUPD.

Læs mere om vores andre IEA-aktiviteter her