Annex XIX Elektrificering i industrien – Task 2

Benjamin Zühlsdorf

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 58.

Eltavle

Annex XIX Elektrificering i industrien – Task 2

Projektstart august 2021. Forventes afsluttet december 2022.

Formål med projektet
Dette projekt vedrører den danske deltagelse i ’Annex XIX Elektrificering i industrien’, der kører under IEA Technology Collaboration Program om Industrial Energy-Related Technologies and Systems (IETS).

Elektrificering af industrien har stort potentiale for at bidrage til den grønne omstilling af industriens energianvendelse. Annexet sigter mod at være en platform til forbedring af samarbejdet mellem lande og fokuserer på systemaspekterne ved industriel elektrificering og på teknologierne inden for hvert enkelt område.

Hovedformålet med Annexet er at udvikle en platform til udveksling af information, erfaringer og læring fra F&U-projekter inden for industriel elektrificering. I dette Annex dækker industriel elektrificering både direkte og indirekte elektrificering.

Mål for projektet
Danmark har allerede været involveret i Annexets Task 1. Formålet med Task 1 var at kortlægge aktuelle aktiviteter, identificere overlappende interesseområder og mangler, som bør adresseres, samt at øge bevidstheden om emnet industriel elektrificering og finde partere til deltagelse i Annexet.

Du kan finde slutrapporten for Task 1 her

I nærværende Task 2 er hensigten at arbejde med følgende delmål:

 • At identificere elektrificeringsteknologier, der er undersøgt eller udviklet af Annex-deltagere, samt at opbygge et arkiv med faktaark over disse teknologier med henblik på at lette identifikationen af projekter, teknologier og interessenter, der arbejder på en given teknologi.
 • At identificere nuværende og, hvis muligt, bedste praksis blandt projekter, der er udviklet af Annex-deltagere inden for industriel elektrificering.
 • At identificere og, hvis muligt, finde pragmatiske måder til at ensrette definitioner, tilgange og metoder, som anvendes af Annex-medlemmer i igangværende projekter.
 • At øge bevidstheden og viden om systempåvirkning ved industriel elektrificering – især med hensyn til sektorkobling og infrastruktur.
 • At facilitere internationale møder for at dele erfaringer, metoder og projektresultater blandt Annex-deltagere.

Aktiviteter
Annexets Task 2 er opdelt i følgende delopgaver:

 1. Industrielle elektrificeringsteknologier
 2. Metodeudveksling
 3. Forståelse af systempåvirkning
 4. Forbedre samarbejdet med andre annexer og Technology Collaboration Programs.

Deltagere

 1. DTU Mekanik (Projektleder - Brian Elmegaard)
 2. Teknologisk Institut
 3. Viegand Maagøe
 4. Weel & Sandvig
 5. Johnson Controls
 6. PlanEnergi
 7. SAN Electro Heat A/S.
Bevilligede midler
Projektet er støttet af EUDP.