Anvendelse af faseskiftende materiale i fremtidens bygninger

Thomas Juul Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 57.

Anvendelse af faseskiftende materiale i fremtidens bygninger

Projektet, som startede op i april 2008 og blev afsluttet i marts 2011, havde det formål at opbygge grundlaget for anvendelsen af faseskiftende materialer (PCM) til at forbedre temperaturforholdene om sommeren i fremtidens bygninger. Bygningernes varmekapacitet har stor betydning for at undgå risikoen for overtemperaturer om sommeren og for at reducere kølebehovet.

Plastikkapsler, som indeholder faseskiftende materialer, som de ser ud, når de betragtes igennem et elektronisk mikroskop.

Bygningernes aktive varmekapacitet kan øges markant ved at anvende faseskiftende materialer (PCM), hvor der akkumuleres betydelige energimængder ved selv små temperaturstigninger, når materialet skifter fase fra fast form til flydende (a la is, der smelter). Med de nye energibestemmelser i Bygningsreglementet fra 2010, stramningen af bestemmelserne 2015 samt den planlagte introduktion af krav på passivhusniveau vil det være nødvendigt, at fremtidens bygninger kan holdes komfortable om sommeren, uden at det kræver ekstra elforbrug til ventilation og mekanisk køling..

Mål for projektet

 • Udvikle og demonstrere anvendelse af PCM i cementbaserede byggematerialer.
 • Demonstrere energi- og indeklimamæssigt potentiale ved anvendelse af PCM i fuldskalaforsøg i EnergyFlexHouse
 • Udvikle et tillægsmodul til simuleringsværktøjet BSim til simulering af bygninger med PCM
 • Implementere PCM funktionalitet i BE10.

Deltagere

 • Aalborg Universitetscenter - Byggeri og Anlæg
 • IHA
 • SBi
 • 3xNielsen
 • COWI
 • Dansk Byggeri
 • BASF A/S
 • Maxit
 • Rockwool International A/S (Rockfon)
 • Aalborg Portland Group
 • Knauf Danogips