Arbejder du med at fjerne PCB-holdige materialer?

Lene  Dalvang

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 57.

Arbejder du med at fjerne PCB-holdige materialer?

Arbejdstilsynet har offentliggjort en ny intern instruks vedrørende tilsyn med arbejde, der omfatter fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer eller materialer der er under mistanke for at indeholde PCB.

Instruksen og tilhørende bilag kan være et godt værktøj for dem, der planlægger og tilrettelægger arbejde med fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer eller materialer, der er under mistanke for at indeholde PCB.

Instruksen fortæller arbejdstilsynets tilsynsførende, hvordan de skal agere, når der er PCB i bygninger. Instruksen skal medvirke til, at tilsynspraksis bliver mere ensartet på landsplan.

Af instruksen kan man se:

  • hvad der udløser påbud til henholdsvis bygherre, projekterende og entreprenører
  • hvornår kan man forvente påbud om at foretage en undersøgelse, for at finde ud, om arbejdsforholdene er forsvarlige
  • hvad der udløser påbud i forbindelse med brug af værnemidler og velfærdsforanstaltninger
  • sammenhængen mellem Sundhedsstyrelsens aktionsværdier og arbejdstilsynets værdier

Instruksen med tilhørende bilag: A, B og C findes i papirformat i PCB-mappen i Tåstrup, men kan også hentes på Arbejdstilsynets hjemmeside.