Bæredygtighed - Ydelser

Ole  Bellen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 44.

Bæredygtighed_web

Bæredygtighed - Ydelser

  • LIVSCYKLUSANALYSE — Udarbejdelse af LCA (Life Cycle Assessment) som beslutningsstøtte til udvikling af produkter og løsninger med forbedret miljøperformance, og til sammenligning af potentielle strategier ved komparative LCA-studier.
  • MILJØVAREDEKLARATION — Udarbejdelser af miljøvaredeklarationer EPD’er (Environmental Product Declarations) til dokumentation af en byggevares egenskaber og miljøpåvirkninger og medfølgende registrering hos programoperatører, som f.eks. EPD Danmark. Udarbejdelse også af projektspecifikke EPD.
  • GRANSKNING — Kritisk review af LCA-studier tiltænkt ekstern kommunikation og/eller markedsføring og granskning af øvrige kommunikations- og marketingmaterialer for efterlevelse af reglerne om grøn markedsføring. 
  • ALLE FORMER FOR LCA — Specialistrådgivning inden for både attributionel LCA (aLCA), konsekvens LCA (cLCA) og social bæredygtighed (sLCA) som beslutningsstøtte til sourcing af råstoffer, materialer, mellemvarer og produkter, samt evaluering af løsninger til recycling og affaldshåndtering.
  • LEVETIDSOMKOSTINING — Udarbejdelse af levetidsomkostninger (LCC, Life Cycle Costing) og Totalomkostninger ved ejerskab (TCO-analyser, Total Cost of Ownership).
  • RESSOURCEOPTIMERINGSTRATEGI — Udarbejdelse af ressourceoptimeringsstrategier i form af udvikling/optimering af løsninger og produkter i en mindre forurenende retning, på baggrund af den udarbejdede LCA: f.eks. potentialer ved selektive nedrivningsmetoder og genanvendelse af anlægsaffald som erstatning for jomfruelige råvarer.
  • MILJØ — Dokumentation af miljøpåvirkninger/miljøvurderinger for tiltag inden for den grønne omstilling, for eksempel ved omlægning til vedvarende energikilder, udskiftning af materialer på baggrund af hotspotanalyser, alternative og/eller forlængede anvendelsesscenarier.
  • EU TAKSONOMI & CSRD-RAPPORTERING — Specielrådgivning ift. overholdelse af EU Taksonomien, CSRD, CSDDD og Green Claims direktiverne. Herunder udførelse af Dobbelt væsentlighedsanalyse (materiality assessement), der er grundlaget for CSRD-rapportering.
  • PRODUKTUDVIKLING — Udvikling af værktøjer indenfor LCA-, LCC- og bæredygtighedsområdet.