Byggeriets fagfolk ved for lidt om konstruktionsbetingede fugtskader

Britt Haker Høegh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 08.

Byggeriets fagfolk ved for lidt om konstruktionsbetinget fugskader

Byggeriets fagfolk ved for lidt om konstruktionsbetingede fugtskader

2 min.

Byggebranchen er udfordret af fugtskader, som er forårsaget af konstruktionsmæssige forhold. Ofte er det nybyggeri eller renoveringer, som rammes af netop denne type fugtskader og det kan være svært at finde frem til både skadesomfang og -årsag. Ny uddannelse skal hjælpe branchen med at undgå de unødvendige fugtskader.

En konstruktionsbetinget fugtskade kan være vanskelig at håndtere. Typen af skader opstår oftest i nybyggeri eller ved renovering og er forårsaget af konstruktionsmæssige forhold. Skaden kan opstå, når en konstruktions fugtmekanik ændres, fx ved efterisolering eller ændret materialesammensætning og kan betyde, at der udvikles fugtrelaterede skader i konstruktionerne.

Carsten Johansen er faglig leder på Teknologisk Institut og arbejder til daglig med skader forårsaget af bl.a. konstruktionsmæssige forhold.

- De fugttekniske konsekvenser af ændringer af temperaturadskillende konstruktioner kan være komplicerede at vurdere og forudse. Det betyder faktisk, at vi ofte ser den type skader, selvom professionelle har stået for både projektering og udførelse, siger Carsten Johansen.
 


Kompliceret at bedømme årsag og omfang

Konstruktionsbetingede skader kan i princippet opstå i alle dele af en bygning over og under terræn. Det kan fx dreje sig om forskellige måder at renovere kældre og krybekældre på, forskellige måder at efterisolere ydervægge på, placering af dampspærre i tag- og ydervægskonstruktioner, efterisolering/renovering af tagkonstruktioner, behov for ventilation af forskellige konstruktioner, valg af konstruktionstype og materialesammensætning ved nybyggeri og renoveringer samt forkert udført skadesudbedring.

Det er ofte vanskeligt at bedømme skadesårsag og -omfang i forbindelse med skadesudredning, når der er tale om en konstruktionsbetinget fugtskade. Det giver igen udfordringer med udbedring af skaden.

- Skadens årsag og omfang er en forudsætning for at kunne anvise sikre løsninger i forbindelse med skadesudbedring. Vi ser naturligvis helst, at den her type skader helt undgås, og der er ingen tvivl om, at der generelt mangler viden om disse sammenhænge inden for branchen, understreger Carsten Johansen.

Vigtig efteruddannelse for branchen

På baggrund af efterspørgsel fra branchen og fordi Teknologisk Instituts specialister ofte støder på konstruktionsbetingede fugtskader, når der bygges professionelt, har en ny efteruddannelse set dagens lys.

- Gennem en årrække har vi gennemført uddannelsesforløb inden for fugtteknik, rettet mod behandling af egentlige vandskader som er opstået fx på grund af skybrud eller utæt klimaskærm. Nu er turen kommet til de konstruktionsbetingede fugtskader. Der er et stort behov i branchen for viden om det her emne. Uddannelsen gennemgår en række af de problemstillinger, der skal fokus på, så vi undgår at skabe forudsætninger for fugtskader ved projektering og udførelse af renoveringer og nybyggeri, slutter Carsten Johansen.

Vil du vide mere?

Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, udførende og andre inden for branchen, som arbejder med opførelse og renovering af bygninger.

Kilde: Carsten Johansen, Teknologisk Institut