Bygningsejer – kend dit indeklima

Lies  Vanhoutteghem

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 26.

Bygningsejer – kend dit indeklima

Bygningsejer – kend dit indeklima

4 min.

Hovedpine, træthed og koncentrationsproblemer, svimmelhed, kvalme, slimhindeirritation, røde øjne allergiske reaktioner, løbende øjne og tør hud. Symptomerne og generne fra et usundt indeklima kan være mange, og det samme gør sig gældende for årsagerne til ubehaget, som altid bør tages alvorligt.

For en bygningsejer kan henvendelser om gener fra fx lejere, hvor der er mistanke om indeklimaproblemer, være udfordrende, men indeklimaet betyder rigtig meget for vores velbefindende, og derfor bør man som bygningsejer tage henvendelser om indeklimagener alvorligt.

Nadja Lyng er indeklimaspecialist på Teknologisk Institut samt projektleder i Innovationsnetværket InnoBYG. Hun arbejder både med henvendelser om dårligt indeklima og er med til at finde årsagerne samt med at udvikle værktøjer til branchen, som skal hjælpe med at sikre, at bygninger har et sundt indeklima.

"Årsagerne til, at man oplever symptomer på grund af dårligt indeklima, kan være mange og det behøver ikke være alle beboere i fx en lejlighed, som oplever gener, før noget er galt. Det ser vi bl.a. med skimmelsvamp, som nogle er sensitive overfor, mens andre ikke er", siger Nadja Lyng.

Andre kendte årsager, som Nadja Lyng ofte oplever, er dårlig ventilation, trækgener samt afgasning fra materialer og/eller inventar.

"Nogle af årsagerne kan man forholdsvis nemt gøre noget ved på kort sigt, fx uhensigtsmæssig ventilation og afgasning fra materialer eller inventar, mens andre kræver en større indsats, og mere handler om, hvordan man håndterer indeklima fx i forbindelse med en renovering, eller hvis der skal bygges nyt", forklarer Nadja Lyng.
 


Vejledning skal give bedre indeklima ved renovering og nybyggeri

Indeklimaet er noget af det mest komplekse ved et byggeri ifølge Nadja Lyng.

"Indeklimaet er en kombination af udeklimaet, klimaskærmen, de tekniske løsninger og de mennesker, som bruger bygningen. Derfor er det heller ikke særligt let at forudsige indeklimaet, hvis man fx skal renovere eller bygge nyt", forklarer Nadja Lyng.

I den eksisterende praksis ligger alt projekteret indeklima i nye byggerier og større renoveringer til grund i en indeklimaberegning. Indeklimaberegninger er meget afhængige af data og forudsætninger og dermed forståelsen for, hvordan de enkelte bygningskomponenter, teknik, vejrdata, personer osv. påvirker hinanden. Men også byggeøkonomi og -proces påvirker en indeklimaberegning.

"Nogle ser ”bare” indeklimaberegningen som noget der skal overstås og gøres billigst muligt. I de tilfælde har beregningerne begrænset virkning og bidrager ikke til et bedre byggeri – og det har i lang tid været lidt som i det vilde vesten, og derfor mener jeg, at der er et stort behov for fælles retningslinjer, så vi sikrer bedre indeklimaberegninger til gavn for både bygningsejer og brugere af bygningen", forklarer Nadja Lyng.

I samarbejde med branchen, har SBi og Teknologisk Institut udarbejdet en branchevejledning for indeklima, som blev lanceret i 2017. Vejledningen er udarbejdet i et InnoBYG projekt, støttet af Realdania og Styrelsen for Forskning og Innovation og en stor del af inputtet kommer fra branchen og dermed fra dem, som kender behovet for en fælles vejledning og beregningsmetode.

"Selvom vejledningen er målrettet rådgiverne, så er det rigtig vigtigt, at også bygherre og bygningsejer kender til vejledningen. Det er jo dem, der i sidste ende står med den færdige bygning, og de kan selv være med til at stille krav til rådgiverne og derved sikre sig, at rådgiverne kender og bruger de værktøjer, der er til rådighed", understreger Nadja Lyng.

Gode dagligdagsråd til at opretholde et sundt indeklima:

  • Luft ud med gennemtræk i 5-10 min mindst tre gange dagligt fx når du står op, om eftermiddagen og inden du går i seng
  • Luft ekstra ud, når du har været i bad, laver mad, tænder stearinlys og ved vådrengøring
  • Hold udeluftventiler i fx vinduer åbne
  • Pas på med at tørre tøj indendørs
  • Sørg for luftudskiftning i soveværelset – fx med åbent vindue eller døren åben ud til resten af boligen
  • Gør rent ved at fjerne støv jævnligt
  • Vælg byggematerialer og inventar med fx Indeklimamærket, NAAF eller lignende

Vil du vide mere?

Teknologisk Institut udbyder en række spændende kurser inden for indeklima:

Kilde: Nadja Lyng, Indeklimaspecialist på Teknologisk Institut