Godkendt campingværksted - godkendelseskriterier

Kristian Eldam

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 61.

Godkendt campingværksted - godkendelseskriterier

Teknologisk Instituts godkendelseskriterier for ordningen Godkendt campingværksted:

Okay-tegn

Aftalt pris/prisinterval til privatkunder inden arbejdet sættes i gang

Okay at campingværkstedet ringer/SMS’er/mailer prisen i løbet af dagen, når omfanget af service/reparation er kendt – når blot privatkunden får prisen, inden arbejdet sættes i gang. Hvis ordren udvides, skal privatkunden have den samlede pris inklusive moms.

Teknologisk Institut tjekker det ved opringning til 2 privatkunder.

Okay-tegn

Efteruddannelse

1 dag pr. mekaniker i snit årligt. E-learning og intern dokumenterbar træning tæller med.

Teknologisk Institut tjekker værkstedets dokumentation for efteruddannelse.

Okay-tegn

At kunden i forbindelse med service/reparation informeres, hvis der er noget der skal udføres på campingvognen inden næste forventede værkstedsbesøg om 2 år

I forbindelse med brugtvognstest, sikkerhedstjek før ferien og stor undersøgelse skal kunden informeres, hvis der er behov for reparation inden næste forventede værkstedsbesøg om 2 år.

Ikke et krav, når der kun udføres gastest og/eller fugttest.

Teknologisk Institut tjekker det ved kontrol af 2 arbejdskort.

Okay-tegn

Brug af Dansk Camping Unions serviceskemaer eller tilsvarende

 • U1 Gastest
 • U2 Fugttest
 • U3 Brugtvognstest
 • U4 Sikkerhedstjek før ferien
 • U5 Stor undersøgelse
 • Installations- og servicerapport
 • Moverservice

Og tilsvarende for autocamper.

Teknologisk Institut tjekker det på campingværkstedet ved kontrol af 2 arbejdskort og 1 - 2 servicerede campingvogne.

Okay-tegn

Stikprøvekontrol af det udførte arbejde

 • Værkstedet skal rydde op efter sig i vognen og aflevere campingvognen i min. samme visuelle stand, som den blev modtaget
 • Gastest
 • Fugttest
 • Adskillelse og smøring af bremser
 • Smøresteder, støtteben, stabilisatorer, sikkerhedswire, 13-polet stik
 • Dæk. Hvis dækkene er 6 år eller ældre og kunden fravælger udskiftning, skal dækkenes alder fremgå af faktura. Mellem 4 - 5 år skal kunden minimum mundtligt, men også gerne skriftligt, gøres opmærksom på, at dækkene ikke kan holde til næste forventede værkstedsbesøg om 2 år

Teknologisk Institut tjekker det udførte arbejde på 1 - 2 færdigservicerede campingvogne.

Okay-tegn

Kalibrering af værktøj med målefunktion

CO-kulilte-målere, fugtmålere, bremseprøvestand, momentnøgler, multimetre (el-måleudstyr), dæktrykmålere, afbalanceringsapparater og øvrigt måle-/testudstyr skal være kalibreret af Teknologisk Institut eller tilsvarende af leverandøren godkendt kalibrering.

Teknologisk Institut udfører kalibrering og/eller tjekker leverandørgodkendt kalibrering.

Okay-tegn

Tilbud om gennemgang af faktura

Alle kunder skal tilbydes gennemgang af faktura, hvis der er udført mere end blot gastest og/eller fugttest.

Teknologisk Institut tjekker det ved opringning til 2 privatkunder.

Okay-tegn

Faktura klar til privatkunder

Ved afhentning i minimum 80 % af tilfældene. Ekstraordinær travlhed, personalefravær, it-problemer og manglende fakturaer fra underleverandører kan i praksis gøre det vanskeligt at nå op på 100 %.

Teknologisk Institut tjekker det ved opringning til 2 privatkunder og kontrol af 2 fakturaer.

Okay-tegn

Klar og specificeret faktura af hensyn til eventuel fabriksgaranti og senere salg af campingvognen

Det er specielt vigtigt, at anvendte reservedele er klart specificerede. Fuld dokumentation på vedligeholdelse af campingvognen øger erfaringsmæssigt gensalgsværdien.

Teknologisk Institut tjekker det ved kontrol af 2 fakturaer.

Okay-tegn

Orden og renholdelse i indskrivning, på campingværksted og acceptabelt toilet

Campingværkstedet, indskrivning, venteområde og toilet må ikke fremstå med gammelt rod og gammelt snavs, der kan give mistilid til kvaliteten af det udførte arbejde. Rod og snavs, der kommer i løbet af ugen, accepteres. Interiøret må gerne være af ældre dato, blot det er intakt.

Teknologisk Institut tjekker, at det visuelle indtryk giver tillid til det udførte arbejde.

Okay-tegn

Kontrolbesøg

Teknologisk Institut kontrollerer værkstedet 1 gang årligt:

 • 0 afvigelser: Godkendelsen fornys
 • 1 - 2 afvigelser: Opfølgning
 • 3 eller flere afvigelser: Godkendelsen bortfalder øjeblikkeligt

Skilt til opsætning på godkendte campingværksteder.

Skilt til opsætning på godkendte campingværksteder.