De skjulte helte og den digitale transformations betydning

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Billedet viser en blå solskinsdag med få hvisde skyer. Der er en masse røde tråde, der render hen over himlen.

De skjulte helte og den digitale transformations betydning

I Danmark finder du en betydelig del af de mellemstore fremstillingsvirksomheder, der kan karakteriseres som ”De skjulte helte”. Disse virksomheder har fået såkaldt helte-status, fordi de klarer sig godt i både vækstperioder og krisetider. De er særligt succesfulde målt på deres økonomiske performance, men også ved måden de tilrettelægger og håndterer produktion, innovation og medarbejdere. Men hvad gør de i forhold til digitalisering? Det belyser vi i rapporten ”De Skjulte Helte og digitalisering af virksomheden”.

”De skjulte helte” udgør dansk industris mellemklasse, og disse virksomheder har været særligt dygtige til at tage nye teknologier til sig. Inden for mellemklassen er ca. en tredjedel af virksomhederne markedsførende på deres eksportmarkeder, og de er samtidig kendetegnet ved en langt kraftigere vækst end andre mellemstore fremstillingsvirksomheder, som vi i rapporten kalder ”Kernevirksomheder”. 

Læs rapporten her: 

Digitalisering foregår i alle virksomheder
Rapporten bygger videre på en tidligere analyse af De Skjulte Helte fra 2013, der peger på succesfulde veje til industriproduktion for mellemstore fremstillingsvirksomheder i Danmark. Denne analyse viste, hvordan bl.a. strategi og forretningsudvikling var afgørende for virksomhedernes udvikling og økonomiske performance. Siden 2013 har digitaliseringen indtaget en central plads i udviklingen af enhver virksomhed. Spørgsmålet er, om det har ændret på De Skjulte Heltes forretningsmodel i forhold til digitalisering?

Med dette udgangspunkt var formålet med analysen at undersøge, hvordan De Skjulte Helte og Kernevirksomhederne har indarbejdet digitale løsninger i deres produktion og i deres samspil med leverandører og kunder i den samlede værdikæde for at belyse deres transformationen hen mod Industri 4.0.

Digitaliseringen i virksomhederne har et internt fokus
Ved at se på digitaliseringens omfang og karakter er et hovedresultat, at både De Skjulte Helte og Kernevirksomhederne i langt overvejende grad fokuserer deres digitale omstilling internt i virksomheden og i langt mindre grad på en digital omstilling bagud og fremad i værdikæden.

Der er dog den forskel, at De Skjulte Helte har langt større fokus på at anvende digitale systemer i forbindelse med udvikling af nye produkter og produktionsprocesser end Kernevirksomhederne. Dette hænger også samme med, at De Skjulte Helte er mere innovative, forstået på den måde, at en større andel af deres omsætning beror på udvikling af nye produkter og produktionsprocesser. På den anden side er Kernevirksomhederne i højere grad optaget af at anvende digitale data fra deres produkter til at yde service på produkterne eller eftersalgsservice til deres kunder.

Virksomhedernes strategiske overvejelser går i retning af, at de forsat og i stigende grad vil investere i digitale løsninger.

En tabel over strategiske tiltag og ambitioner i mellemstore virksomheder.

Sammenhængen mellem digitalisering og økonomisk performance
Analysen har også undersøgt sammenhængen mellem digitalisering og økonomisk performance. Blandt De Skjulte Helte og Kernevirksomhederne er der udbredt enighed om, at digitalisering giver anledning til økonomiske gevinster, om end gevinstens størrelsen kan variere. De økonomiske gevinster findes ofte ved at anvende digitale data om produktion, lager og marked til en samlet digital styring af virksomheden samt ved at anvende digitale systemer i forbindelse med udvikling af nye produkter eller produktionsprocesser.

De Skjulte Helte er generelt mere optaget af en digital udvikling og optimering af produktionen end Kernevirksomhederne. Ellers er De Skjulte Helte og Kernevirksomheder meget lig hinanden. 

En tabel over hvilken grad digitalisering i mellemstore industrivirksomheder har været en økonomisk gevinst.

Virksomhedernes udfordringer med digitalisering
Virksomhederne peger især på tre områder, der skaber udfordringer i forbindelse med digitalisering:

 • Et utilstrækkeligt digitalt kompetence- og uddannelsesniveau
 • Betydelige udfordringer forbundet med et omfattende oprydnings- og systematiseringsarbejde i forhold til data, administrative og produktionsmæssige processer 
 • Udfordringer med udvikling og design af digitale system- og datastrukturer.

Alt i alt synes De Skjulte Helte stadig at benytte sig af en særlig forretningsmodel, men de gode økonomiske tider synes samtidig at have løftet Kernevirksomhederne. 

I rapporten finder du disse fem virksomheder, der fungerer som illustrative cases på digital transformation blandt De Skjulte Helte:

 • AKV Lift A/S
 • ASA Denmark A/S
 • A/S Cimbria
 • Hedensted Gruppen A/S
 • VIKING Life-Saving Equipment A/S

Du kan læse hele rapporten her:

Rapporten er del af Resultatkontrakten ”Factory in a day”, der er finansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Læs mere her

FAKTA OM PROJEKTET: ”Factory in a day” er et udviklingsprojekt, en såkaldt resultatkontrakt (2016-2018), der fokuserer på udvikling af teknologiske løsninger, der understøtter mass customization samt hurtig og agil tilpasning af produktions-setuppet ift. skift i markedskrav.
”Factory in a day” tager afsæt i EU’s modeller for ’Factories of the Future’, det tyske ‘Industry 4.0’ og det amerikanske ‘Smart Manufacturing Leadership Coalition’. Projektet har til formål at finde måder at overføre og tilpasse visionerne med Industry 4.0 til danske vilkår og demonstrere, at digitalisering har en effekt.

FAKTA OM RAPPORTEN: Analysen, De Skjulte Helte og digitalisering af virksomheden, er en del af udviklingsprojektet: Factory in a day (link).  
Formålet med denne analyse er således at undersøge, hvordan ”De Skjulte Helte” og mellemstore danske fremstillingsvirksomheder har indarbejdet digitale løsninger i deres produktion og i deres samspil med leverandører og kunder i den samlede værdikæde for at belyse deres transformation hen imod Industri 4.0. Konkret har analysen til formål:

 • At belyse digitaliseringens omfang og karakter
 • At belyse virksomhedernes strategiske overvejelser, herunder afdække arbejdsgange og arbejdsprocesser samt identificere udfordringer og barrierer ved digitalisering.
 • At undersøge (teste) sammenhængen mellem digitalisering og økonomisk performance

En vigtig del af denne analyse er derfor også at uddrage anbefalinger og læringspunkter for at give inspiration til udvikling af teknologisk service, som kan understøtte digitalisering af mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheder.