Udvikling af varmepumpe til tørring af plastgranulat

Frederik Dupond Holdt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 74.

Plastikgranulater

Udvikling af varmepumpe til tørring af plastgranulat

Projektstart juli 2021. Forventes afsluttet august 2023.

Formål med projektet
I dansk industri går ca. 15 % af energiforbruget til tørring. Derfor er der et stort potentiale for at udvikle energieffektive tørreprocesser.

Formålet med nærværende projekt er at nedbringe det store energiforbrug, der er forbundet med tørreprocesser, samt at medvirke til at drive den grønne omstilling, hvor fossile brændstoffer fortrænges af elektrisk drevne opvarmningsprocesser.

Plastproduktion er et eksempel på en energiintensiv proces med et stort behov for både opvarmning og køling. I projektet skal der derfor udvikles en ny tørreproces med en varmepumpe til tørring af plastgranulat.

Mål for projektet
I mange industrielle tørringsprocesser spildes en stor mængde energi, som måske i stedet kunne genvindes. Energistyring er derfor en væsentlig del af tørringsprocessen, da en effektiv energianvendelse vil bidrage væsentligt til at sænke det samlede energibehov for processen.

I projektet konverteres en proces, der bruger elektricitet direkte til både opvarmning og køling, til en integreret løsning, hvor den tilførte energi – i form af elektricitet – minimeres ved at genvinde varme fra sprøjtestøbemaskinen og bruge en varmepumpe til at levere varme ved høje temperaturer op til 90 °C til plastgranulattørreenheden.

Varmepumper har et stort potentiale som effektiv elbaseret varmeforsyning ved at genvinde overskydende varme fra selve processen. Derved giver integration af varmepumper til opvarmning af tørreluften en betydelig stigning i den samlede energieffektivitet, en reduktion af elforbruget og en reduktion af CO2-emission. 

Projektet inkluderer en detaljeret analyse af integrationsprocessen på slutbrugerens produktionsanlæg, der er repræsentativ for plastindustrien.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende faser:

  1. Modellering af varmepumpe og tørresystem
  2. Analyse og design af bedste varmepumpeløsning
  3. Udvikling af varmepumpeenhed
  4. Test af varmepumpeenhed i laboratoriet
  5. Demonstration hos slutbruger
  6. Markedspotentiale, fremtidige udviklinger og rapportering.

Deltagere

  1. DTU Mekanik (Projektleder - Brian Elmegaard)
  2. Teknologisk Institut
  3. Labotek
  4. Grundfos.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af ELFORSK.