Er der plads nok?

Leon Steen Buhl

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 68.

Er der plads nok?

Vejledningen "Er der plads nok?" er fra starten udarbejdet af Teknologisk Institut, Energi og Klima i samarbejde med Arkitekthjælpen og Forsikring & Pension. Den reviderede udgave fra november 2009 er gennemført i samarbejde med samme deltagere, samt med deltagelse af TEKNIQ og DS Håndværk og Industri. Formålet er at sikre kvaliteten af husets VVS-installationer, herunder funktion, æstetik og vandskadesikkerhed samt en fornuftig anlægsudgift.

Der er erfaring for, at manglende afsættelse af tilstrækkelig plads til husets VVS-installationer er medvirkende til både flere skader samt at disse ofte bliver mere omfattende, da de opdages senere. Der er indenfor de seneste år kommet en række af nye normer og bestemmelser i Bygningsreglementet inden for VVS-området, som skal være medvirkende til at modvirke skader.

Illustration fra "Er der plads nok?" viser hvorledes opvaskemaskines afløb tilsluttes over vandlås på vask.

Før 1990 var der i et normalt parcelhus ca. 240 skjulte rørsamlinger, hvor risikoen for vandskader var høj. Siden er der kommet en ny generation af normer inden for VVS-området. Normerne er et særdeles godt grundlag for VVS-installationer, hvis intentionerne overholdes. Erfaringerne viser desværre, at i mange tilfælde overholdes normernes intentioner ikke. Dette betyder, at der ofte er for lidt plads til installationerne og at disse efterfølgende ikke kan vedligeholdes.

Vejledningen er en opfordring til arkitekten til at medtage husets VVS-installationer i den overordnede disponering af bygningen, og en opfordring til VVS-installatøren til at udnytte arkitektens planlægning af installationernes placering optimalt.

Download  

som pdf-fil.

Den trykte udgave af vejledningen (A4-format, 52 sider) kan rekvireres ved henvendelse til Søren Iversen, tlf. 72 20 24 80. En kasse indeholder 75 stk. og koster kr. 250,- + moms (porto + ekspedition).