Annex 57 – Fleksibilitet ved implementering af varmepumper i multivektor-energisystemer

Line Ankerstjerne Kruuse

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 08.

Varmepumpe til fjernvarme

Annex 57 – Fleksibilitet ved implementering af varmepumper i multivektor-energisystemer

Projektstart august 2020. Forventes afsluttet december 2023.

Formål med projektet
Implementeringen af fjernvarme og fjernkøling – og varmepumper i disse systemer – er en vej til at øge den samlede energieffektivitet i samfundet samt til at minimere brugen af fossilt brændsel. Desuden er det en måde til at øge andelen af vedvarende energi og brugen af overskudsenergi i det samlede energisystem. 

I dette annex ligger fokus primært på implementeringen af varmepumper i fjernvarmenet og i fjernkølenet. Derfor skal der i projektet beskrives løsninger og barrierer for varmepumper i dette marked.

Du kan læse mere om Annex 57 her.

Mål for projektet
Annexet kører under det Internationale Energiagenturs (IEA) varmepumpeprogram. Annexet er en udløber af Annex 47, som blev afsluttet i 2019. I Annex 47 var der fokus på eksisterende løsninger og teknologi for varmepumper i fjernvarmenettet. Annex 47 viste, at op til 50 % af varmebehovet i Europa kan dækkes med fjernvarme, og at varmepumper kan dække op til 25 % af energiforsyningen til fjernvarmenettet. Potentialet for varmepumper er således stort. Annex 47 viste ligeledes, at varmepumper kan integreres på forskellige måder i fjernvarmenettet, hvilket betyder, at nettabet kan minimeres, og effektiviteten kan øges.

I nærværende annex kommer der fokus på nye teknologier og på mulighederne for at benytte varmepumper til at øge fleksibiliteten i energisystemer med forskellige kilder som solceller, vindkraft og biomasse – og hvor brugere kan være forbrugere, producenter eller begge dele (multivektor). Varmepumper i fjernvarmesystemer giver mange fordele, da de giver mulighed for at køre fjernvarmesystemerne med lavere temperaturer. Det øger mulighederne for at anvende spildvarme, og varmetabet kan reduceres.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende faser:

 • Energimarkedsanalyse – Fremtidig udvikling og sektorkobling
 • Eksempler på best practice – Beskrivelse af eksisterende projekter med fleksible løsninger med varmepumper i termiske netværk
 • Koncepter – Udvikling af repræsentative og lovende løsninger
 • Fleksibilitet – Vurdering og analyse af forskellige muligheder
 • Forretningsmodeller – Udvikling og evaluering af innovative koncepter
 • Videnspredning.

Deltagere

 • Teknologisk Institut (Projektleder – Svend Vinther Pedersen)
 • Danfoss
 • PlanEnergi
 • Johnson Controls
 • DTU Mekanik
 • Aalborg Universitet.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af EUDP.

Læs mere om vores andre IEA-aktiviteter her

Foto
HOFOR.
Anlægget ejes af CTR, HOFOR og VEKS og er støttet af EUDP.