Super-Integration: Sektorkoblede fleksible supermarkeder

Francesco  D’Ettorre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 23.

Smart Store ADC Nordborg

Super-Integration: Sektorkoblede fleksible supermarkeder

Netop nu deltager Teknologisk Institut i projektet ’Super-Integration: Sektorkoblede fleksible supermarkeder’, der handler om, at supermarkeder skal kunne levere fleksibilitetsydelser til energisystemet igennem sektorkobling. Ved hjælp af nye algoritmer og digitale styresystemer vil der i projektet blive arbejdet på at optimere driften af supermarkeders kompressorer og solcelleanlæg og på at sikre varmegenvinding til fjernvarmesystemet.

Den grønne omstilling kræver en omstilling til vedvarende energikilder som sol- og vindenergi, der er karakteriseret ved en variabel produktion og uforudsigelighed. Dette skaber udfordringer i forhold til at opretholde en stabil og pålidelig energiforsyning.

For at imødekomme disse udfordringer findes der i dag et elmarked, hvor elforbrugere og -producenter kan byde ind med fleksibilitetsydelser – dvs. stå til rådighed for at op- eller nedjustere produktion og/eller forbrug med kort varsel. I takt med at energisystemet i højere grad bliver forsynet med vedvarende energikilder, bliver der behov for flere fleksibilitetsydelser, og dette øgede behov for fleksibilitetsydelser danner baggrunden for nærværende projekt.

En måde at skabe nye muligheder for fleksibilitetsløsninger er brugen af sektorkobling. Sektorkobling refererer til integrationen af forskellige sektorer i energisystemet – for eksempel el og varme. Ved at koble disse sektorer sammen igennem sektorkoblingsteknologier opnås en mere effektiv udnyttelse af energiressourcerne, og der skabes synergier mellem de forskellige sektorer. Derigennem genereres der et potentiale for at tilbyde fleksibilitet til markedet.

Stort energiforbrug i supermarkeder udnyttes til at levere fleksibilitetsydelser
Supermarkeder er interessante i forhold til fleksibilitetsydelser, idet de har et stort energiforbrug til drift af køleanlæg samt varme- og ventilationsanlæg.

Projektet 'Super-Integration' vil gøre det muligt at udnytte supermarkeder som sektorkoblingsteknologi til at levere nye fleksibilitetsløsninger ved at:

  1. Identificere og tilgængeliggøre fleksibilitetsydelser, der baseres på variabel drift af køleanlæggets kompressorer.
  2. Øge muligheden for at integrere varmegenvinding fra supermarkeder i fjernvarmesystemet.
  3. Verificere de udviklede løsninger til levering af fleksibilitetsydelser og kvantificere de økonomiske og miljømæssige fordele.
  4. Muliggøre balancering af distributionsnettet ved hensigtsmæssig styring af solcelleanlæg på supermarkedets tag.

Ovenstående punkter vil blive adresseret ved at udvikle strategier, der – baseret på data og digitalisering – kan optimere driften af supermarkedsanlæg i forhold til økonomiske og energimæssige hensyn. Projektets algoritmer vil danne grundlag for en realtidsoptimering af, hvordan den samlede installation driftes, men vil også skabe viden, som kan bruges i forbindelse med dimensionering af nye supermarkedsinstallationer, der sikrer højest mulig samfundsøkonomisk hensyntagen samt effektiv energianvendelse.

Om projektet
I projektet, der løber over tre år (start januar 2024), samarbejder Teknologisk Institut med en række partnere:

  • Danfoss, Ennogie, Coop Danmark, AK-Centralen, S.C. Nordic og DTU Compute.

Projektdeltagerne repræsenterer således hele værdikæden fra komponentleverandører som Danfoss og Ennogie, serviceleverandører som AK-Centralen og S.C. Nordic, vidensinstitutioner som DTU Compute og Teknologisk Institut og slutteligt Coop som slutbruger. Dermed er alle relevante aktører i relation til optimering af supermarkedsinstallationer til stede i projektet.

Projektet støttes af ELFORSK.