Fremtidens Optimerede Reversible CO2-køle- og varmepumpesystemer

Jóhannes Kristófersson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 54.

Varmepumpe

Fremtidens Optimerede Reversible CO2-køle- og varmepumpesystemer

Projektstart januar 2022. Forventes afsluttet januar 2025.

Formål med projektet
Opvarmning og køling udgør tilsammen omkring halvdelen af EU’s samlede energiforbrug. Den udfordring er afgørende at adressere, hvis de overordnede målsætninger omkring klimaneutralitet skal nås – både på nationalt niveau i Danmark og på EU-plan.

Derudover betragter EU-Kommissionen udfasningen af fossile brændsler i industrien som en af de vigtigste udfordringer ift. omstillingen af vores energisystem, og løsningerne, der udvikles i dette projekt, ses som en vigtig del af løsningen på disse udfordringer.

Globalt energiforbrug, som er dækket af obligatoriske standarder eller sammenlignende mærkninger, for nøgleslutanvendelser, 1990-2021.

Figur 1: Globalt energiforbrug, som er dækket af obligatoriske standarder eller sammenlignende mærkninger, for nøgleslutanvendelser, 1990-2021.

Figur 1 viser det hidtidige energiforbrug for IEA-landene – dvs. alle de europæiske lande og de største andre lande i verden. Som det ses af figuren, så er energibehov for opvarmning (space cooling) og køling (refrigeration) steget en del over de seneste årtier. For at reducere energiforbruget i fremtiden og for at øge energieffektiviteten er det meget vigtigt, at den energi, der er brugt til køling, ikke slippes ud til fuglene, hvilket ofte sker i dag, men i stedet anvendes til opvarmning. Dette kan bl.a. gøres vha. de varmepumper, som udvikles i projektet.   

Mål for projektet
I projektet skal der udvikles en ny industriel fabriksbygget reversibel køle- og varmepumpeenhed, som er baseret på det miljøvenlige, sikre og naturlige kølemiddel CO2.

Ved at kombinere øget energieffektivitet, genanvendelse af spildvarme og elektrificering vil projektet sikre både bæredygtig og energieffektiv opvarmning og køling i industrielle processer og større bygninger ved at kombinere kølesystem og varmesystem i én unit og kompensere for forskelle i behovet.

Den udviklede teknologi vil således erstatte to systemer, som i dag installeres separat – nemlig udstyr til køleformål (chiller) og udstyr anvendt til opvarmning (typisk en kedel). Dette koncept giver en unik, energieffektiv og konkurrencedygtig løsning.

Projektarbejdet retter sig både mod markedet for klimaanlæg og mod industrielle processer – områder, som har et kæmpe potentiale for energibesparelser, og som er helt afgørende for den grønne omstilling.

Aktiviteter
Projektet er opdelt i følgende delopgaver:

 1. Videnindsamling
 2. Tilpasning til kundens behov og kommercielle mål
 3. Systemdesign
 4. IoT (cloud-baserede løsninger)
 5. Laboratorietests
 6. Test af systemet hos slutbruger
 7. Formidling af resultater.

Deltagere

 • Teknologisk Institut (Projektleder - Jóhannes Kristófersson)
 • Fenagy
 • Bitzer Electronics A/S
 • Danfoss
 • Güntner
 • Elcon
 • CO2X
 • DTU Mekanik
 • Kelvion
 • Arla Foods.

Bevilligede midler
Projektet er støttet af EUDP.