Forum for CO2 infrastruktur

Anna Zink Eikeland

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 19 98.

Carbon Transport Pioneers - et nationalt forum for CO2-transport

Forum for CO2 infrastruktur

Private og offentlige selskaber vil i de kommende år etablere og drive infrastruktur til transport af CO₂ i Danmark. Industrien mangler imidlertid erfaring med de tekniske udfordringer såsom korrosion, materialevalg, overvågningssystemer og kontrolteknologier.  

Forum for CO2 infrastruktur

Teknologisk Institut etablerer nu nationalt et forum for COinfrastruktur - med fokus på de tekniske udfordringer og muligheder ved at designe, bygge og drive infrastruktur til transport af CO2 i Danmark. Det gør vi ud fra en hypotese om, at der er behov for at dele viden mellem virksomheder på tværs af værdikæden, samt initiere nye projekter for at sikre en hurtig og effektiv etablering af infrastrukturen. Og med dette forum skaber vi en platform for det. 

Forummet er målrettet ingeniører, specialister m.fl., som beskæftiger sig med de tekniske og operationelle perspektiver ved at designe, bygge og drive infrastruktur til transport af CO2

Forummet har fokus på: 

• At give adgang til viden fra specialister, konsulenter og forskere, der kan bidrage med kompetencer og erfaringer, herunder udenlandske erfaringer. 

• At initiere og facilitere innovationsprojekter hvor virksomheder samarbejder med eksterne partnere for at udvikle nye ideer, produkter eller tjenester. 

• Benchmarking og bedste praksis: Virksomheder i forummet kan sammenligne deres præstationer og praksis med hinanden for at identificere bedste praksis og muligheder for forbedring. 

• At opbygge tillid mellem medlemmerne som drivkraft for innovation og vækst. 

• At samle viden der kan bruges som brancheanbefalinger til myndighederne. 

Nogle af de vigtigste teknologiske udfordringer, vi sætter fokus på, er: 

• Materialer og konstruktion af rør og komponenter. 

• Tryk- og temperaturkontrol og krav til design og drift af rørledningen og relateret udstyr. 

• Pumpesystemer der kan opretholde det nødvendige tryk gennem hele rørledningen. 

• Overvågning og kontrol for at detektere utætheder, måle flow og temperatur og reagere på eventuelle nødsituationer. 

• Sikkerhed: Procedurer og systemer for at håndtere nødsituationer såsom lækager eller andre sikkerhedsmæssige problemer. 

• Miljømæssige hensyn under konstruktionen og drift af rørledningen. 

• Regulatoriske og godkendelsesmæssige spørgsmål der sikrer, at rørledningen overholder alle relevante love og regulativer. 

• Vedligeholdelse og inspektion og planer for regelmæssig vedligeholdelse 

• Skalering og kapacitet hvor rørinfrastrukturen skaleres i takt med behovet for at transportere større mængder CO2 i fremtiden. 

Sikring af fremdrift

Møder og workshops vil blive faciliteret af proceskonsulenter fra Teknologisk Institut, der har erfaring med at udvikle nye brancheløsninger med forskellige aktører som interessenter. De vil sikre fremdrift i udviklingsprocessen og fungere som sparringspartnere ved og mellem møderne. 

Opstart 

Der vil blive holdt et opstartsmøde, hvor interesserede virksomheder/personer diskuterer, hvilke emner der er vigtige at tage op, samt hvordan møderne skal foregå. Opstartsmødet afholdes på Teknologisk Institut i Aarhus og Taastrup. Udover en introduktion til forummet diskuteres mødernes struktur i form af oplæg, workshops, plenumdiskussioner etc. 

Som medlem af forummet får du: 

• Adgang til nyeste viden omhandlende relevante problemstillinger valgt af deltagerne 

• Sparring med specialister fra Teknologisk Institut på tværs af 37 teknologicentre 

• Oplæg fra eksperter med teknisk fokus 

• Sparring med andre medlemmer med udfordringer der ligner dem du sidder med 

• Deltagelse i udviklingsprojekter 

• 4 årlige heldagsmøder med forudbestemte emner 

• Op til tre deltagere fra virksomheden 

Mere information og tilmelding til opstartsmøde

Kontakt Anna Zink Eikeland, hvis du har spørgsmål til forummet - du kan tilmelde dig opstartsmødet, som er gratis og uforpligende, via dette link