Fra karseklippede græsplæner til vildt insektparadis

Jo-Ann Stanley Duus-Lund

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 22.

Bed

Fra karseklippede græsplæner til vildt insektparadis

Teknologisk Institut omdanner sine udearealer fra karseklippede græsplæner til vildt insektparadis, komplet med blomsterenge, kvashegn og mindre vådområde. Tobenede gæster er også velkomne.

 

Lige nu omdanner Teknologisk Institut en række udearealer i Taastrup og Aarhus til vilde naturområder, hvor der er fokus på at sikre gode vilkår for insekter og andet dyreliv.

Sådan byder vi insekt- og dyreliv ”indenfor”

For at sikre, at Instituttets vilde arealer bliver så attraktive for insekt- og dyreliv som muligt, bliver der lavet en række tiltag, som skal tilgodese områdets nye beboere. Der bliver etableret blomsterenge med hjemmehørende blomster og områder med højt græs, for at tiltrække insekter, bier og sommerfugle. Desuden etablerer Instituttet jordvolde med buske, der giver mad og skjulesteder til insekter og fugle. Man laver også kvashegn og kompostbunke til afklip, som kan komposteres på stedet og bruges til at sikre endnu bedre vækstbetingelser i de grønne områder. Dertil kommer på sigt et mindre vådområde i Taastrup, der skal tiltrække endnu mere dyreliv til området.

Også åbent for tobenede gæster

Gæster fra nærområdet er velkomne til at gå på opdagelse i de grønne områder på Teknologisk Instituts grund i Taastrup. Ind imellem de vilde arealer i Taastrup vil der nemlig være stier med slået græs eller grus, hvor tobenede gæster er velkomne til at færdes. Allerede i løbet af foråret og sommeren vil de første grønne områder stå klar, så besøgende, kursister, medarbejdere – og ikke mindst dyr og insekter kan få glæde af dem.

Medarbejdere og anlægsgartnere i front

Inspiration og anbefalinger til de vilde naturområder er hentet meget lokalt – fra to af Instituttets medarbejdere; mikrobiolog Rikke Markfoged fra Aarhus og plantespecialist Anna Catharina Röper i Taastrup. De er kommet med faglige anbefalinger til, hvordan man bedst skaber et miljø, der hilser insekt- og dyreliv velkomment. Lokale anlægsgartnere har ud fra anbefalingerne og deres kendskab til området lagt en plan for projektet. Anlægsgartner Lene Tanggaard fra NSJ ApS, som til daglig holder udearealerne i Taastrup, er selv ’Vild- have-mentor’ – fra Landsforeningen Praktisk Økologi, og har udarbejdet plan og plantegninger for projektet i Taastrup.

Insektsøjler skaber naturligt bosted

I Taastrup etableres en række insektsøjler ud mod Gregersensvej, som både skal give ekstra bosteder og føde for insekter og fungere som infotavle for besøgende.

– Insektsøjlerne skal bidrage til et mere naturligt bosted for insekterne og være med til at give føde, i form af beplantning og naturmaterialer. Og så skal de selvfølgelig også være med til at vække interesse og give mulighed for at nærstudere insektlivet for kursister, medarbejdere og andre der kommer på Instituttet, forklarer anlægsgartner Lene Tanggaard fra NSJ ApS.

Nedgravede træstubbe og urtespiral sikrer føde til nye beboere

Tæt op ad insektsøjlerne nedgraves en række træstubbe, som i takt med at de nedbrydes vil sikre, at der er føde til de nye beboere i området. Ved kantinen i Taastrup etableres desuden en urtespiral med urter, der blomstrer og er gode til insekter – og som kantinen helt oplagt kan bruge til at hente urter til madlavningen lokalt.

Treårigt projekt i flere etaper

Teknologisk Institut begyndte i midten af marts 2022 arbejdet med at omdanne Instituttets store udearealer i Taastrup og mindre arealer i Aarhus til vilde områder – et projekt der i Taastrup kommer til at strække sig over tre år og blive opdelt i etaper, så man omdanner et par græsplæner ad gangen. Arealerne i Aarhus er noget mindre, så her er projektet ikke så langstrakt. Gravearbejdet her er allerede afsluttet, og man er i gang med at så blomstereng, som vil stå i fuldt flor til sommer. I efteråret plantes blomsterløg.

Vil du vide mere?

Vil du også være med til at skabe mere vild natur på arbejdet, derhjemme eller måske på børnenes skole, så kan du få inspiration og gode råd på vildmedvilje.dk.