Fremtidens smukkere betonoverflader

Thomas Juul Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 57.

Fremtidens smukkere betonoverflader

Med lanceringen af den nye videnportal Synligbeton.dk findes nu et værdifuldt redskab, der giver INPIRATION og VÆRKTØJ til at fremme en bedre DIALOG mellem byggeriets parter i tilblivelsen af fremtidens smukkere betonoverflader.

Beton er materialet med de mange ansigter. Ud over betonens store formbarhed kan dens overflade indtage alle tænkelige relieffer, teksturer og farver. Hertil kommer, at beton er verdens mest anvendte byggemateriale. Alligevel findes kun fåtallige eksempler i arkitekturen, hvor betonens store potentiale som synligt facademateriale er blevet udfordret.

Det er mulighederne, der har været i fokus i det 3-årige projekt ”Den Synlige Betonoverflade”, støttet af blandt andet Realdania. Som kulmination på projektet blev der den 31. oktober afholdt et seminar på Teknologisk Institut, hvor projektets hovedresultat videnportalen Synligbeton.dk blev lanceret.

Synligbeton.dk er skabt med det formål at skabe et redskab til byggeriets parter til at fremme en æstetisk anvendelse af beton i byggeriet. Portalen indeholder således INSPIRATION, blandt andet i form af smuk betonarkitektur og et overfladebibliotek, fyldigt beskrevet i form af billeder. Der kan hentes VÆRKTØJER i form af beskrivelser og vejledninger, der blandt andet berører emner som ældning / patinering, visuel ensartethed samt drift og vedligeholdelse. Hertil kommer udførlige tjeklister til byggeriets forskellige faser, der skal være med til at fremme en bedre DIALOG mellem byggeriets parter i tilblivelsen af betonoverflader.

Netop dialog er et vigtigt omdrejningspunkt på Synligbeton.dk. Med de mange redskaber samler den byggeriets parter og giver dem et fælles sprog, der kan være med til at visualisere ideer og metoder indbyrdes. Dette giver i langt højere grad en mulighed for en forventningsafstemning lige fra de første tanker, og til byggeprojektet er afsluttet.

Yderligere information kan fås på www.synligbeton.dk