Godt indeklima som salgsparameter

Thomas  Witterseh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 11.

Godt indeklima som salgsparameter

Indeklimaklassifikation gør det muligt at få et kvalitetsstempel på indeklimaet i fx kontorbygninger. Indeklimaspecialist, Thomas Witterseh fra Teknologisk Institut, ser god mulighed i forhold til fx markeds­føring.

Af Christine Larsen, Byggeri og Anlæg

Indeklimaklassifikationen har længe ligget som et forslag, og blev, henover sommeren 2011, til en frivillig klassifikationsordning til kontorer, skoler, daginstitutioner og boliger. Thomas Witterseh ser et stort potentiale for især kontorudlejere, som nu får en ny måde at markedsføre deres bygnings kvaliteter på.

Trivsel og produktivitet
”Når man lejer en kontorbygning, hvor ens medarbejdere skal sidde og arbejde i mange timer dagligt, så er det vigtigt, at indeklimaet er godt. Dermed har medarbejderne de bedst mulige forudsætninger for at trives og arbejde i bygningen” siger Thomas Witterseh og uddyber.

”Hvis indeklimaet er dårligt, så risikerer man, at medarbejdernes produktivitet falder. Den nye klassifikationsordning giver udlejer og lejer papir på, hvordan indeklimaet i bygningen er og hvor man eventuelt kan forbedre” fortæller Thomas Witterseh.

Udlejningsmarkedet er i øjeblikket presset, og der står mange tomme kontorlokaler rundt omkring. Et bevis på, at bygningen har et sundt indeklima kan ifølge Thomas Witterseh være et ekstra parameter i markedsføringen for udlejer.

”Indeklimaet er jo som udgangspunkt usynligt og man ved først, hvordan bygningen er at opholde sig i, når man har været der gennem en periode. Hvis bygningen på forhånd er klassificeret med et godt indeklima, så vil det helt sikkert være et vigtigt argument for en potentiel lejer eller køber” siger Thomas Witterseh.

Mere almindeligt at stille krav
I den nye klassifikation er der fem kategorier, hvoraf den bedste er A++ og den dårligste er C. Kravene i det gældende bygningsreglement (BR10) svarer til A, som er den midterste kategori. I klassifikationen indgår 9 faktorer, deriblandt ventilationsrate, termiske forhold, akustiske forhold, fugt/skimmelsvamp, dagslys og solafskærmning.

Teknologisk Institut kan allerede nu udføre målinger efter den nye standard. Thomas Witterseh har deltaget i arbejdsgruppen som har udarbejdet standarden og Teknologisk Institut råder over det nødvendige udstyr, så han er klar til at udføre klassifikationen for kunderne, når rammerne er på plads hos Dansk Standard. Og personligt er han ikke i tvivl om værdien af klassifikationen.

”Vi bruger et sted mellem 80 og 90 % af vores tid inde i bygninger. Derfor skal vi også sørge for, at vores indeklima er godt og jeg tror at det fremadrettet vil blive meget mere almindeligt, at vi stiller krav til dokumentation for det indeklima vi opholder os i, både når vi køber eller lejer bolig, og på vores arbejdsplads” siger Thomas Witterseh og slutter.

”Selvfølgelig giver klassifikationen i sig selv ikke et bedre indeklima, men vi får at vide hvor indeklimaet er godt og hvor det er skidt. Det giver os mulighed for at sætte ind der, hvor det er nødvendigt og jeg synes det er et skridt i den rigtige retning, at vi nu kan kvalitetsstemple noget, der før var usynligt, men som betyder meget for vores velbefindende.